Nytt hopp för kvinnor med svår bröstcancer

HÄLSA

Nu kan ett nytt medel mot aggressiv bröstcancer vara på gång.

Forskare i Malmö är hoppfulla om att kunna prova upptäckten på drabbade kvinnor inom fem år.

Varje år får ungefär 7 000 kvinnor i Sverige bröstcancer. Av dem har en tredjedel en slags tumör, östrogen-negativ, som inte kan behandlas med de effektiva hormonella läkemedel som finns för den typen av tumör.

Östrogen-negativa tumörer är mer aggressiva och ger därför också en sämre prognos.

Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset MAS hittat en eventuell behandlingsmetod mot den här sortens tumörer.

– Vi ser våra resultat som mycket spännande och lovande, säger professor Tommy Andersson och forskaren Caroline Ford vid avdelningen för experimentell patologi, i ett pressmeddelande.

Receptorer saknas

I cellerna i östrogen-negativa tumörer saknas den östrogen-receptor som behövs för att läkemedel av typen Tamoxifen ska komma åt att bekämpa cancern. Men nu har forskarna i Malmö upptäckt att tillförseln av proteinet Wnt-5a, och peptiden Foxy-5, som härmar effekten av Wnt-5a, gör att receptorn aktiveras.

Det i sin tur gör att bröstcancermedicinen kan komma åt tumören.

Bara på djur än

Forskarna hoppas också att upptäckten ska kunna hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor som blivit resistenta mot Tamoxifen.

Än så länge har studien bedrivits genom cellstudier och djurförsök, men forskarna har förhoppningar om att kunna testa medlet på patienter inom fem år.

FAKTA

Bröstcancer

Vanligaste cancerformen hos kvinnor.

Cirka 7 000 svenska kvinnor drabbas varje år.

2007 dog 465 000 kvinnor i hela världen av bröstcancer.