Ny studie: Kvinnor får sämre vård vid hjärtinfarkt

Underbehandlas i 89 procent av fallen

HÄLSA

Kunskapen är låg kring kvinnor och hjärt- och kärlsjukdomar. Av fyra granskade behandlingsformer underbehandlades kvinnor i 89 procent av fallen.

– Läkemedelsdoseringen är främst anpassad för män, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt behandlas i lägre grad än män. Det visar Hjärt-Lungfondens nya Kvinnohjärtindex som är en sammanställning över fyra olika hjärtinfarktsbehandlingar. I cirka 89 procent av fallen underbehandlas kvinnor i jämförelse med män.

5000 dör varje år

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i dag och drygt 5000 kvinnor dör varje år av hjärtinfarkt.

– Vi har inget svar på frågan varför kvinnor underbehandlas. Men vi kan konstatera att forskningen är mycket eftersatt och kunskapsnivån är oroväckande låg kring kvinnor och hjärt-kärlsjukdom, säger Staffan Josephson.

Behov av forskning

Framförallt finns det lite kunskap om skillnaden mellan män och kvinnor. Det finns ett stort behov av mer forskning inom ämnet.

– Detta är viktigt bland annat eftersom rekommenderad läkemedelsdosering i huvudsak är anpassad för män, säger Staffan Josephson.

(Källa: Hjärt-Lungfonden)