Hemmet farligast

Så skyddar du ditt barn

HÄLSA

När barn råkar ut för olyckor sker det oftast i hemmet eller i trafiken. I de flesta fall går det bra, men för barn under ett år är olycksfall den största enskilda dödsorsaken.

Foto: RÖDA KORSET/ NIcO TEXT
När barn råkar ut för olyckor sker det oftast i hemmet. I de flesta fall går det bra, men för barn under ett år är olycksfall den största enskilda dödsorsaken.

Lilian Carleson är medicinsk rådgivare och en av författarna till Röda korsets bok Första hjälpen Barn. Hon vet att man med kurser och bra böcker kan undvika många olyckor där barn är inblandade.

– Det finns ett klart och tydligt samband mellan att föräldrar får utbildning och att antalet olyckor minskar dramatiskt, säger hon.

Ha ständig uppsikt

I boken ”Första hjälpen Barn” kan du läsa om barns utveckling så att du hela tiden kan ligga steget före och säkra hemmet i takt med att ditt barn blir äldre.

Det bästa skyddet mot olyckor vill Lilian Carleson sammanfatta med ett ord: Uppmärksamhet.

– Lämna aldrig ditt barn ensamt eller utan uppmärksamhet. Låt inte barnet ligga på sängen eller skötbordet utan att du håller i det. Även om det alltid har gått bra tidigare kan barnet helt plötsligt röra mer på sig och då kan det ramla ned. Varför inte bädda på golvet om du måste gå ifrån barnet? säger Lilian Carleson och påminner också om att drunkningsolyckor är en av de vanligaste olyckstyperna.

– De sker inte bara vid bad utan också ute på gårdar och lekplatser. Kontrollera därför alltid sandlådor och låt inte barnet leka ensamt nära vattentunnor eller pölar.

Brännskador vanliga

De vanligaste skadorna när det gäller barn upp till ett år har uppkommit när de ramlat ned från sängen eller skötbordet.

För de lite äldre är det vanligast med brännskador. Barn som till exempel leker i badrummet kan skållas av vattnet om de råkar vrida på kranens värmereglage.

Det är svårt att säga hur många barn som skadas vid olycksfall varje år, eftersom föräldrarna inte söker vård om de tror att skadan inte är allvarlig.

Sverige är ett föregångsland när det kommer till att arbeta med barns säkerhet. På femtiotalet började man arbeta med lagstiftningen vid husbyggen. Tippskydd, fönsterspärrar, dörrstoppar och skydd till spisen blev obligatoriskt. Detta har minskat antalet olyckor i hemmet avsevärt.

FAKTA

Så skyddar du ditt barn:

Här är Lilian Carlesons bästa tips.