Terapi - mot eksemen

Ny behandling angriper problemet från nytt håll

HÄLSA

Stress och depression kan orsaka eller förvärra eksem.

Därför erbjuder Karolinska Universitetssjukhuset en alternativ behandling mot problemen – terapi.

Mycket forskning pekar på att det finns ett samband mellan eksem och psyke. Framför allt stress kan förvärra problemen. Även ångest och depression kan vara bakomliggande orsaker.

Därför erbjuder Karolinska Universitetssjukhuset gruppterapi för att komma tillrätta med problemet, som komplement till traditionell vård.

– Terapin hjälper eksempatienter att hitta underliggande orsaker till sina hudproblem. Vi har tydligt sett att eksem försämras i stressade perioder, förklarar Sol-britt Lonne-Rahm, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhusets hudklinik.

Tar kontroll

Gruppterapi som behandlingsform har visat sig ge ett mycket positivt resultat.

– Det handlar främst om att göra patienten medveten som sin situation. De får ett annat förhållningssätt till sig själva och lär sig hantera svårigheter, säger Lonne-Rahm.

Med psykologisk terapi kan en eksempatient upptäcka vilka omständigheter som förvärrar eksemet och därmed ta kontroll och försöka påverka sin egen situation.