Äter du allergimedicin – i onödan?

Professorn: Lindriga symtom borde friskförklaras.

HÄLSA

Vi lägger mer pengar än någonsin på allergimediciner i västvärlden idag och många tar medicin för lindriga allergisymtom. Det borde undvikas, tycker den finländske professorn Tari Haahtela.

– Det är bättre att satsa på svåra allergier och friskförklara milda allergisymtom, säger han.

Foto: colurbox.com
Allergierna i västvärlden ökar.

Vuxenallergier har ökat avsevärt i Sverige de senaste åren och vi köper mer allergimediciner än någonsin. Mellan åtta till 11 miljarder kronor läggs på det varje år.

Den finländska modellen

Tari Haahtela, professor och överläkare på Allergisjukhuset i Helsingfors, anser att Sverige borde följa den finländska modellen som innebär större satsningar på svåra allergier, med ett mindre fokus på lindriga allergier. I Sverige har arbetet med allergier länge fungerat tvärtom. Istället för att fokusera på allergiernas svårighetsgrad, har vi satsat på att undvika allergiframkallande ämnen, så kallade allergener, i förebyggande syfte.

– Vi måste använda pengarna inom allergiforskningen där de verkligen behövs och göra prioriteringar. Man kan ha lindriga symtom och vara känslig mot ett särskilt ämne, men det betyder inte att man är kraftigt allergisk och behöver medicin. Lite snuva är inte så farligt och ska inte hindra dig i ditt vanliga liv, säger Tari Haahtela.

Måste agera nu

Framförallt tycker professorn att det bör satsas mycket mer när det gäller information om allergier, både inom utbildning, media och politiken. Antalet allergiker måste minska, samhällskostnaderna bör gå ner och diagnosmetoderna måste förbättras.

– Säg till en politiker, eller kanske er kung, att kom igen, vi måste göra något nu. Vi måste satsa på att minska utbredningen av detta folkhälsoproblem och vi måste agera nu.

Behov av fler specialister

Monica Arvidsson, vuxenallergolog vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, håller med Tari Haahtela och tycker att Sverige borde använda sina resurser bättre vad gäller astma- och allergiproblem. Hon tycker framförallt att bristen på allergispecialister, allergologer, är ett stort problem idag som inte tas på allvar.

– Vi behöver fler specialister för att minska på allergierna. Okunnighet om allergier inom sjukvården kan vara farligt. Därför måste politikerna blir mer medvetna om detta folkhälsoproblem. Det är de som ska försörja medborgarna med bra sjukvård.

ARTIKELN HANDLAR OM