– Sömnapné helt i onödan

Universitetslektor: Långt ifrån alla söker hjälp

HÄLSA

Många lider av sömnapné och snarkningar helt i onödan.

Det menar Marie Marklund vid Umeå universitet.

– Fler skulle behöva behandlas, säger hon.

Snarkning och sömnapné är vanligt. Minst 2-4 procent av befolkningen är drabbade, men egentligen kan det vara upp till 20 procent som lider av sjukdomen, enligt Marie Marklund vid Umeå universitet. Och långt ifrån alla söker den hjälp de skulle behöva.

– Vi har en underbehandlad befolkning, konstaterar hon.

De som har sömnapné slutar att andas i korta stunder när de sover. Minst fem gånger per timme krävs för att få diagnosen. Dessutom brukar man se om patienten är trött eller inte nästa dag. Det är dock inte alla drabbade som är, enligt Marie Marklund. Diagnosen är också svårare att upptäcka hos kvinnor, eftersom de ofta låter mindre under natten.

”Världsunikt”

Sömnapné påverkar livskvalitén. Men dessutom kan det leda till hjärt- och kärlsjukdomar, säger Marie Marklund. I Sverige har vi dock länge haft en effektiv behandling. Med en underkäksframhållande tandställning som man bär under natten kan problemen försvinna.

– Det är världsunikt. I Sverige ingår det här dessutom i den allmänna sjukvårdsförsäkringen.

Marie Marklund märker att många fler nu börjar skaffa de särskilda tandställningarna.

– Men det är ändå fler som skulle behöva göra en sömnapnéutredning, säger hon.

Hon understryker att det är viktigt att prova ut tandställningen hos en tandläkare, och inte köpa den på internet.

Vissa kan få en del bettbiverkningar, men nu pågår forskning för att minska dem.