Nya behandlingar mot akne på väg

Stresshantering, kost med lågt GI-värde – ljusbehandling

HÄLSA

Stresshantering, kost med lågt GI-värde och ljusbehandling.

Så kan akne komma att botas i framtiden. Men flera nya behandlingar är redan här.

– Det är en spännande utveckling, säger hudläkaren Håkan Mobacken.

Myterna kring hur akne ska behandlas är många. Tidigare har man bland annat sagt att kost och stress inte spelar någon roll. Men den pågående forskningen tyder på att det ändå påverkar om en person ska få akne eller inte.

– Frågan är om den västerländska kosten med högt glykemiskt index kan försämra akne. Det forskas på det nu, säger Håkan Mobacken, läkare vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Snabba kolhydrater

Snabba kolhydrater kan få insulinet att öka och i slutledet stimulera sebumproduktionen, vilket kan leda till akne, enligt Håkan Mobacken. Men ännu är inga resultat säkrade.

Nu har man däremot slagit fast att stress kan försämra akne. Många patienter har upplevt att deras hy förvärras när de känner sig pressade. Tidigare trodde läkarna att det berodde på att patienterna då missade en behandling.

”Värre av stress”

– Men nu har man kunnat visa att aknen blir värre av stress, säger Håkan Mobacken.

Han tycker att forskningen gjort framsteg på en rad punkter. Tidigare användes mycket antibiotika mot akne. Men det har hudläkare blivit mer restriktiva med att skriva ut, på grund av risken för resistens. Istället satsar man på nya metoder.

Bland annat har man börjat kombinera läkemedel för utvärtes bruk. Det har visat sig effektivare än att bara använda ett.

– Vi har också förstått betydelsen av underhållningsbehandlingar. För att resultatet ska hålla är det väldigt viktigt, säger han.

P-piller med östrogen profil

Kvinnor kan numera behandla svårare akne med en viss sorts p-piller, som har en östrogen profil, bland annat Yasmin och Desolett. Ett annat hopp är olika ljusbehandlingar, främst Fotodynamisk terapi, PDT.

– Vi har börjat sådana behandlingar på hudkliniken, säger Camilla Hörfelt, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ännu fungerar det dock inte så bra. För det första är det dyrt, och dessutom är det smärtsamt. Patienterna kan också bli röda och fjälla.

– Men vi måste bara se till att vi inte har för hög ljusfrekvens och för mycket kräm, säger Camilla Hörfelt.

Vilken akne-behandling hoppas du mest på inför framtiden, Håkan Mobacken?

– Att man ska få en kraftfull tablett som hämmar talgkörtlarna. Och det är forskning på gång kring det, säger han.