Då bör du söka hjälp

Testa dig själv här!

Besvara nedanstående åtta frågor med det alternativ som bäst stämmer in på dig.

Sällan Ibland Ofta

ARTIKELN HANDLAR OM