Ledsen är inte detsamma som sjuk

Ulf Lidman, präst, tycker att vi strösslar för mycket med lyckopiller

HÄLSA

Bör livskriser medicineras eller är det en högst normal del av livet? Det sistnämnda om du frågar Ulf Lidman, som har en Fil. Mag inom livskrishantering och föreläser i ämnet runt om i Europa.

– Många inom den svenska vårdsektorn kan inte se skillnad på en normal livskris och diagnostiserbar psykiatrisk ohälsa, säger Ulf Lidman.

Ulf Lidman föreläser om livskrishantering och anser att kriser är en naturlig del av livet som inte bör medicineras.

Han anser att majoriteten som söker sig till vården för mental ohälsa i själva verket går igenom en normal livskris.

– De här personerna får antidepressiv medicin och betraktas som sjuka. Men livskriser är fullt normalt och inte ett sjukdomstillstånd.

Måste kunna vara ledsen

Han menar att genom medicineringen får patienten en signal från läkaren om att han eller hon är sjuk. Det kan komplicera krisen ytterligare.

– Man måste kunna vara ledsen utan att det ska definieras som en depression. Det finns kriterier som måste uppfyllas för att en sjukdomsdiagnos ska göras – en diagnosmanual. Det är där det slarvas, tycker jag. Det har blivit en enkel sak i dag för läkaren att skriva ut antidepressiv medicin.

Saknas kunskap

Men en livskris kan vara en allvarlig sak, även om det inte innebär psykisk ohälsa. Ulf Lidman tycker att det främst saknas kunskap om hur man ska behandla livskriser i dag. Yrkesgrupper inom vården måste höja sin kompetens inom området och även ge människor de verktyg de behöver för att kunna hjälpa sig själva.

– Livskriser kommer i olika former. Barnet kanske flyttar hemifrån, någon närstående dör eller du förlorar jobbet. Det är högst normala svackor och många behöver inte lyckopiller för att ta sig igenom det. Det finns resurser inom oss själva som kan hantera dessa svackor.

Ulf Lidman menar att det är viktigt att normalisera tänket kring dessa kriser. För att kunna öppna en förståelse för det normala i livskriser måste vi våga prata om det. Han tycker att resurserna ska läggas på annat än på dyr sjukvård.

– Det skulle behövas en resursperson, någon som kan coacha behövande genom en livskris. Kanske på vårdcentralen, på skolan och på arbetsplatsen. Det är väldigt enkla lösningar på problemet, säger han.

Omfamna depressionen

Framförallt ska vi inte vara rädda för att gå in i krisen. Det är okej att må dåligt ibland.

– Var förbannad, var ledsen, var inte rädd för att omfamna depressionen. Då kommer livsgnistan tillbaka och nästa tanke är: ”hur ska jag nu ta mig vidare?”. Vi har verktygen inom oss.

Ett förebyggande arbete sker genom utbildning inom krishantering. Det jobbar Ulf Lidman med tillsammans med Sverigehälsan. Han har även arbetat med krishantering i både flyktingläger i Mellanöstern och bland AIDS-sjuka i Los Angeles.

Så kan du hjäpa dig själv

Var inte rädd för att gråta

Acceptera krisen, inse att det är en normal del av livet

Prata med vänner eller med någon professionell

Fråga dig själv vad som är den bakomliggande orsaken till krisen

Fundera ut vad du har för verktyg inom dig för att göra situationen till det bättre. Vad kan du själv påverka? Var inte rädd för krisen, gå in i den och fråga dig själv - hur tar jag mig vidare nu?

Vanliga livskriser

Det är inte ovanligt att krisa när:

Sunda krisreaktioner

Ilska

Apati

Depression

Skuldbeläggande

Ångest/Oro