Äter, mejlar, går och slår – det här gör vi i sömnen

Men vanligast är att inte kunna somna alls

Foto: Colourbox.com
HÄLSA

Vaknar du sällan utvilad?

Du kanske är på nattliga utflykter?

Sömnstörningar är inte så ovanligt som man tror.

En sömnstörning kan komma i många olika skepnader och är ett vanligt problem i Sverige. En del sömnstörningar är mycket allvarliga och kan ibland också vara farliga. Den allra vanligaste störningen är insomni, sömnlöshet.

– Ungefär 40 procent av Sveriges befolkning upplever sömnlöshet då och då. Cirka 25 procent upplever det själva som att de är drabbade av insomni och 10 procent lever med diagnosen insomni, berättar Jan-Erik Broman, chef vid sömnutredningsavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Sömngång vanligt

Han berättar att det är svårt att säga en siffra på hur många som faktiskt lever med en sömnstörning. Det finns så många olika typer av störningar. Vid sidan om insomni är olika dygnsrytmstörningar och parasomni, det vill säga sömngång, också relativt vanligt.

– Just sömngång skrattar man ofta åt, men det kan vara farligt. Det är nog också en störning som är vanligare än vi tror.

Det finns extrema fall av av sömngång, där personen riskerar att skada sig själv, eller andra.

– Ett farligt fall som jag själv har hört om är en ung kvinna på 18 år som höll på att ta körkort. Mitt i natten vaknade hon plötsligt upp bakom ratten efter att ha kört in i ett äppelträd. Tack och lov skadade hon sig inte, men det kunde ha gått illa, berättar han.

Frikänd för mord

Fall som uppmärksammas allt mer är sömngångarbeteenden som kopplas ihop med mat.

– En del går upp i sömnen och stoppar i sig de mest konstiga saker - sådant som man annars aldrig skulle äta. De minns ingenting utan märker det först nästa morgon på grund av röran i köket.

Ett annat parasomnibeteende är sexsomni.

– Det innebär att man har sex i sömnen, antingen med sig själv eller med en partner. Detta kan ju givetvis bli ett allvarligt problem och få rättsliga konsekvenser.

I USA finns ett par uppmärksammade fall där personer har blivit frikända för mord, på grund av att de gick i sömnen när brotten begicks.

Sjukdom kan ligga bakom

Sömnstörningarnas orsaker varierar och är ibland svåra att utreda. Emellanåt kan allvarliga sjukdomar ligga bakom.

Insomni är ofta stressrelaterat och även parasomni kan kopplas till stress.

Upplever man att man är drabbad av en störning kan man söka hjälp hos sin husläkare.

– Om din störning inte bara sker vid enstaka tillfällen och det påverkar din vakenhet under dagen, så bör du överväga att söka hjälp.

FAKTA

Olika typer av sömnstörningar

Insomni

Sömnlöshet – svårigheter att somna eller täta uppvaknanden.

Hypersomni

Onormal sömnighet som resulterar i ett behov av att sova på dagtid. Ofta ligger snarkningar och andningsuppehåll bakom tröttheten.

Narkolepsi

Okontrollerbara, plötsliga episoder av sömn som inträffar ofta dagligen.

Parasomni

Sömngång, plötsliga ryckningar, tandgnissling och sömnförlamning.