Gravid: Bättre fimpa sent än aldrig

Sluta före vecka 15 och minska risken för att föda för tidigt

HÄLSA

Kvinnor som slutar röka före vecka 15 i graviditeten löper inte större risk än icke-rökare att få för tidigt födda barn eller barn med låg födelsevikt, visar en ny studie.

Det är inte meningslöst för kvinnor som rökt i början av graviditeten att fimpa.

En ny studie visar att kvinnor som lyckas sluta röka före graviditetens femtonde vecka inte i högre grad riskerar att få små eller för tidigt födda barn än de kvinnor som inte rökt alls.

Hoppingivande

– Många kvinnor som rökt innan de vetat om att de är gravida har en väldig ångest. För dem är resultatet av studien hoppingivande, säger Lars Weinehall som är läkare och professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet.

I studien, som publicerats på British Medical Journals webbsida, ingick 2500 kvinnor från Australien och Nya Zeeland. De som slutade röka före vecka 15 jämfördes med dem som rökte under hela graviditeten och de som inte rökte alls.

Forskarna kunde inte se någon skillnad mellan dem som slutat röka och de som inte rökt alls. Däremot fick som väntat rökarna oftare små eller för tidigt födda barn.

Resultatet indikerar alltså att just dessa negativa effekter av rökning är upphävbara om kvinnan slutar tidigt i graviditeten.

"Inte för sent"

Lars Weinehall påpekar att man inte ska tolka resultatet som att det är ofarligt att röka när man är med barn.

– Det är alltid bättre att inte röka alls, men om man slutar direkt när man får veta att man är gravid kan man i alla fall känna att det inte är för sent, säger han.