”Jag inte kan äta utan att springa på toa”

HÄLSA

Hejsan Stefan Branth

Jag såg ditt program på tv tre igår och har sett tidigare program med dig och känner en stor tillit till dig som läkare. Jag har kraftiga problem med min mage. Har sedan tidigare diagnosen celiki som jag fick när jag var 23 år. Med detta fick jag även ulculös colit och pernisös anemi.

Mitt stor problem är att jag inte kan äta utan att springa på toa. Och då är det panik. Så här har jag haft det i snart två år sedan jag började på glutenfri kost.

Låt säga att tidigare innan min diagnos celeiki så hade jag inga sjukdoms besvär som va synliga eller att jag mådde dåligt. Fick svar och började min långa utredning.

Jag tog till mig glutenfri kost snabbt och lever helt efter detta men trots detta och att mina celeiki prover ser bra ut har jag fortfarande asmärtor i magen och diarré flera gånger om dagen.

För cirka ett år sedan fick jag järndropp pga av att jag ej kunde ta upp järn från tabletter. Läkaren även anklagade mig för att inte sköta min medicinering. Men fick svar senare att jag inte tålde järntabletterna.

Nu är mina järnvärden nere igen och kanske ska jag börja på järndropp igen.

Detta är fruktansvärt jobbigt och tar mycket kraft och ork från mig och ibland går detta även ut på min familj.

Hej,

Du beskriver förstås en mycket jobbig och svårbemästrad tarmproblematik. Celiaki, det vill säga glutenintolerans, orsakar ibland just perniciös anemi innan diagnosen celiaki satts och behandling påbörjats för att upptaget i tarmen av B-vitamin, som ger bilden av just pernicös anemi, blir dåligt på grund av tarmskadan som orsakas av celiakin. Men det kan ibland vara ökad risk att man har båda dessa sjukdomar samtidigt var för sig primärt utan att själva tarmupptaget på grund av celiaki är orsaken.

Att samtidigt ha ulcerös colit verkar väldigt oturligt för Dig och försvårar förstås Din situation avsevärt. Ibland kan det vara så att man upplever sig tåla vissa livsmedel sämre vid inflammatoriska tarmsjukdomar på grund av att tarmen periodvis kan vara extra känslig. Men att celiaki i ditt fall i sådana fall skulle vara feldiagnostiserat på bara symtomen antar jag Dina läkare helt säkerställt, men faktum är att i vissa fall kan det vara svårt även för den bäste mag-tarmspecialist.

Samma sak avseende svårigheten att i enstaka fall att skilja mellan de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös colit och Morbus Chrohn där den sistnämnda kanske är mer kopplad till just de båda initiala sjukdomarna Du fick diagnos på, liksom till just smärtor i magen. Kanske man ska omvärdera diagnosen?? Detta är dock förstås omöjligt att avgöra eftersom jag inte varit inkopplad i din utredning.

Det är mer regel än undantag att patienter med Din tarmsjukdom ej tål järntabletter och intravenöst järntillskott (järndropp) ska ges med regelbundna intervaller i de allra flesta fall med så svåra besvär som Du beskriver. Den trötthet Du beskriver kan mycket väl vara betingad av att just järnbehandlingen inte sköts regelbundet utöver själva inflammationen i tarmen.

Det verkar som du är svårbehandlad vad gäller din inflammatoriska tarmsjukdom. En orsak kan alltså utan att jag kan uttala mig mer än hypotetiskt om detta sätt alltså enligt ovan vara att Du är en patient som faktiskt intitialt misstagits vad gäller ulcerös colit istället för Morbus Crohn. Därmed finns kanske bättre förutsättningar att hitta en mer skräddarsydd behandling för inflammationen i tarmarna, även om behandlingen mellan de båda inflammatoriska sjukdomarna ofta är likartad finns ibland avgörande skillnader som eventuellt kan hjälpa Dig.

Den "urgency" Du bekriver är tyvärr ett vanligt symtom vid svårbehandlad eller underbehandlad sjukdom. En annan orsak kan faktiskt vara att du tack vara Din glutenfria kost har svårt att hitta lämpliga livsmedel och Du därmed äter kost som i sig driver på besvären ytterligare under vissa förhållanden.

Att därmed diskutera Din kosthållning och justera denna via en duktig dietist kan inte sällan ge god hjälp och ter sig i ditt fall antagligen nödvändigt tycker jag.

Det är dock vid så här svåra och komplicerade fall med många olika komponenter omöjligt att ge ett mer än generellt svar utan ordentlig vetskap om Din fullständiga bild och utredning liksom hela bakgrunden med undersökningar och dess provsvar etc.

MVH

Stefan Branth