”Jag tar 19 tabletter om dagen”

Om svår järnbrist

HÄLSA

Hej Stefan!

Jag är en 22-årig tjej som för två år sedan fick reda på att jag har anemi. Det började med att jag kände mig fruktansvärt deprimerad och allmänt sjuk och då visade proverna att jag hade anemi med B12- och folatbrist men även låga järnvärden. Blev sjukskriven och fick ta tabletter i ett halvår.

Nästa år på våren var det samma visa igen, gick till vårdcentralen när jag kände igen symptomen. Det var järn- och B12-brist men även hemoglobinbrist denna gång. Jag äter väldigt allsidig kost och är inte vegan/vegetarian. Blev ännu en gång sjukskriven och hemskickad med järn- b12- och B-vitamintabletter.

Jag har testats för diabetes och gluten men har inget av det. Studerar nu till idrottslärare och dom låga värdena påverkar min träning och min skolgång. Vill gärna veta vad detta beror på. Att ta 19 tabletter om dagen är kanske inte så hemskt men ska det bli så här varje år? Vet du vad detta kan bero på?

Jag har tidigare haft anorexi, tror du det kan ha till viss del orsakat detta? Att jag tex inte kan ta upp b12 från födan?

Hej Emma,

Det Du beskriver med kombinerad brist av just järn, B12 och folsyra är en inte ovanlig typ av bristtillstånd. Både de två vitaminerna och järn är beroende av varandra i kroppen vilket gör det extra känsligt.

Järnbrist hos kvinnor i din ålder är väldigt vanligt oavsett menstruation eller andra uppenbara orsaker. Detta ofta pga att totala matintaget till skillnad från t. ex män är mindre och marginalerna vad gäller järnintaget i kosten inte är så stora inte mist om man inte är så storvuxen och/eller ej rör på sig så mycket. Även idrottande kvinnor med ökat näringsbehov kan ibland vara en riskgrupp, även om sk ”sportanemi” utgör en något komplicerad fråga.

Om däremot dessutom upptaget av någon anledning är nedsatt pga någon bakomliggande orsak om än liten är marginalen således liten och problem uppstår därför lätt i just Din åldersgrupp och kön liksom hos den äldre delen av befolkningen.

Olika mag-tarmsjukdomar är förstås vanligaste orsaken, men där har Du redan kontrollerats avseende t. ex glutenintolerans enligt din beskrivning. Du tycks inte heller ha några symtom på sk inflammatorisk tarmsjukdom.

Järnbrist uppkommer däremot ibland i samband med dålig saltsyreproduktion i magsäcken och med samtidig B12-brist som Du beskriver kanske ett samband finns med bakomliggande sjukdom i magsäcken. En riskgrupp för B12-brist utgör nämligen människor som har en sk autoimmun atrofisk gastrit. Innebär förenklat att kroppens eget immunförsvars av okänd orsak börjar bilda antikroppar som påverkar magsäcken och orsakar en något förtunnad (förtvinad) slemhinna, med bl. a dålig saltsyreproduktion som följd liksom magkatarr. Samband kan finnas med andra autoimmuna sjukdomar som t. ex kan drabba sköldkörteln som Du kanske skulle kontrollera med den sjukberättelse du beskriver. Det är ofta även bra att höra om någon släkting har någon typ av sk autoimmun sjukdom eftersom detta tillstånd är ärftligt och kan ge en viss vägledning.

Atrofisk gastrit kan dock även förekomma utan autoimmun sjukdom i botten och då med ett visst samband med den sk magsårsbakterien – ”Helicobacter Pylori” (kan förekomma även utan besvär hos många). Detta kan därför kanske vara värt att kontrollera i ditt fall.

I samband med brist på saltsyreproduktion i magsäcken kan även i vissa fall orsaka något som kallas bakteriell överväxt i tarmen som i sin tur kan ytterligare försämra upptaget av olika näringsämnen hos enskilda känsliga patienter. Att upptäcka sådan bakteriell överväxt är däremot väldigt svårt och blir ofta en sk uteslutningsdiagnos eftersom inga bra diagnostiska metoder finns förutom antagandet att dålig saltsyreproduktion på basen av t. ex ovannämnda orsaker och ibland även efter långvarig medicinering med saltsyredämpande läkemedel av sorten protonpumps hämmare (Omeprazol, Losec, Lanzo, Pantoloc mm) där just brist på bl. a sagda B-vitaminer har visats.

Avseende folsyrabrist är just B12 brist en möjlig bakomliggande orsak pga deras nära samband både vg behov men även i omsättningen i kroppen. Därför kan man med den beskrivning Du ger med ett enstaka tillfälle med just folsyrebrist i samband med oftare förekommande B12 brist vara närmast att tänka sig, dvs ett sekundärt fenomen till just B12-bristen.

Dina tidigare besvär i form av anorexia nervosa kan ha ett samband med just atrofisk gastrit liksom låg saltsyreproduktion i magsäcken som beskrivs ovan varför det inte är omöjligt att ett samband kan finnas med nuvarande problem eftersom det ibalnd kan ta lång tid att återställa balansen helt i alla organ.

Med vänlig hälsning

Stefan Branth