”Håret ramlade av efter tandläkarbesöket”

HÄLSA

Hej Stefan

Ett mysterium som drabbat mej. Sommaren 2006 gjorde jag en operation på kärnsjukhuset. Jag drog en visdomstand som låg under tandköttet.

Efter operationen hade jag hög feber lång tid efter hela semestern var jag utslagen, sen i juli året efter började jag tappa hår. Det började på samma sida som jag drog tanden där det fortfarande var varmt sökte för detta på primärvården, och jag frågade om jag kunde få antibiotika, men nekades för "det fanns ingen infektion".

Men i februari 2008 hade jag inget hår kvar förutom något helt vitt som jag har sparat, så det blev helrakning. Senare detta år så kändes det bättre efter operationen, och snabbt efter det så kom håret tillbaka med min ursprungliga färg eftersom jag är 56 år så vet man ju inte om håravfall är naturligt eller kommer av följderna av operationen.

Jag tror att jag sluppit dessa problem om jag fått antibiotika vid operationen. Vad var detta?

Frågande långhårig fd. flintis och vithårig.

Benjamin Button

Hej,

På det som kommer fram i Din redogörelsen är det mest troligt att Du drabbades av en åkomma i form av sk alopecia areata (fläckvist

håravfall). Alopecia areata är en sjukdom där orsaken inte är ordentligt känd där man antingen tappar håret delvis eller också helt.

Många drabbas av sjukdomen redan innan 20-årsåldern men man kan även få sjukdomen på äldre dar.

Det anses kunna komma efter någon typ av "stressepisod" exempelvis psykisk stress eller infektion. Det fanns en viss tid mellan

tandinfektionen och håravfallet men problemen verkar ha pågått längre period så kopplingen finns antagligen i Ditt fall. Just att man ibland

tappar endast det pigmenterade håret men inte grått eller vitt hår finns beskrivet vid alopecia areata. Det anses ligga bakom uttrycket

att man kan bli "gråhårig över en natt". Att det är mer på en sida är också vanligt vid alopecia areata, men däremot kan det nog förklaras

med slumpen att det råkade vara samma sida som tandingreppet. Det är inte alls säkert att antibiotika i ett tidigt skede skulle ha hjälpt

eftersom det bedömdes att ingen infektion fanns kvar enligt dina läkare.

MVH

Stefan Branth