Sjukdomen utan symtom – kan göra dig blind

200 000 svenskar drabbade av glaukom

HÄLSA

Ungefär 200 000 svenskar är drabbade av den lömska ögonsjukdomen glaukom. Och hälften av dem, vet inte ens om det än.

I dag uppmärksammas sjukdomen genom Världsglaukomdagen. Syftet är att informera om denna smygande ögonsjukdom, som i värsta fall kan göra dig helt blind.

Glaukom, tidigare kallad grön starr, är den näst vanligaste orsaken till blindhet världen över. Glaukom är en lömsk ögonsjukdom. Ögats synnerv drabbas och ger fläckvis synbortfall. Sjukdomen upptäcks oftast för sent och den syn som man har förlorat går inte att få tillbaka.

Runt 200 000 svenskar är drabbade av glaukom i dag. Hälften av de som är drabbade, vet inte ens om det än. I hela världen är cirka 70 miljoner människor drabbade.

Ger tunnelseende

Björn Tengroth har arbetat som ögonläkare i många år och var med och grundade S:t Eriks Ögonsjukhus. Han beskriver glaukom som en mycket obehaglig sjukdom.

– Synfältet minskar och ibland kan det leda till ett slags tunnelseende. Det är som att titta genom ett nyckelhål och det förstår man ju att det är mycket obehagligt.

Vem som helst kan drabbas av glaukom, men sjukdomen drabbar främst äldre. Även ärftlighet spelar viss roll. Cirka fem procent av befolkningen över 70 år, beräknas drabbas av sjukdomen.

Inga symtom

Det viktigaste i kriget mot glaukom är tidigt upptäckt. I början har man inga symtom över huvudtaget. Lägg märke till om du har svårt att följa bilden på tv:n, eller om du missar att se saker runt omkring dig.

– Det är bristen på symtom som försvårar upptäckten av sjukdomen. Därför borde alla som har nått en ålder av 55-60 år, och även de vars föräldrar som har blivit drabbade, genomgå en undersökning. Det rekommenderar jag verkligen, säger Björn Tengroth.

Världsglaukomdagen

För att öka myndigheters och allmänhetens kunskap om glaukom, håller Glaukomförbundet i dag i Världsglaukomdagen. För att uppmärksamma politiker på problemet inbjuder förbundet Riksdagens ledamöter till en kostnadsfri synundersökning.

Glaukomförbundets mål är att alla individer i riskzonen ska få utredning och förbättrad vård. Ingen ska behöva bli blind i onödan.

– Ja, det är ett bra initiativ. För att människor ska gå igenom en undersökning krävs att de får ta del av information. Sjukdomen måste därför uppmärksammas mer. Med mer uppmärksamhet kan man inte bota sjukdomen, men man kan uppehålla den, säger Björn Tengroth.

(Källa: Svenska Glaukomförbundet)

FAKTA

Glaukom

Det finns två olika typer glaukom:

Den vanligaste formen som utvecklas långsamt. Det producerade kammarvattnet filtreras inte ut i samma takt som det produceras. Om man bara får sjukdomen i det ena ögat så kan det friska ögat kompensera synbortfallet. Det innebär att man inte märker av sjukdomen.

En form som är mindre vanlig än kroniskt glaukom. Den kommer plötsligt och smärtar svårt. Trycket i ögat blir högt på grund av att kammarvattenflödet stannar av. Om detta händer så behöver du akut läkarvård.

Behandling

Det är alltid ögonläkaren som gör undersökning, ställer diagnos och sätter in behandling vid glaukom. Vid en undersökning mäts trycket i ögat med en tryckmätare. Behandling kan göras med ögondroppar eller operation.

Är du riskzonen?

Vem som helst kan få glaukom. Glaukom är ovanligt hos personer under 65-70 år, men desto vanligare i högre åldrar.

Det finns en ärftlig faktor i samband med glaukom och vissa familjer är mer benägna än andra att få sjukdomen.