Virus bakom hjärtsjukdomar

Svensk forskning visar på nya samband

HÄLSA

Stockholm (TT) Svenska forskare har funnit nya bekräftelser på att virus kan vara inblandat i hjärt-kärlsjukdomar.

Att inflammationer finns med i processen när fettavlagringar sätter igen blodkärlen är en allt mer accepterad uppfattning. De svenska forskarna lägger nu fram helt nya belägg för samband mellan virus och inflammation i blodkärlen, skriver Svenska Dagbladet. Inflammationen kan leda till åderförkalkning och vålla hjärtinfarkt eller slaganfall.

Många smittade

Två forskargrupper vid Karolinska Institutet lägger fram sina resultat om virusteorin i Journal of Experimental Medicine. De har arbetat med cytomegaloviruset, som 70 procent bär på och många smittats av redan som barn utan att ha blivit sjuka eller märkt det. Immunförsvaret håller viruspartiklarna under kontroll och de i sin tur gömmer sig i muskelceller som är av samma typ som cellerna i blodkärlen och hjärtat. Forskarna har i experiment visat att viruset kan bli aktivt och tillverka aggressiva och inflammationsframkallande ämnen, så kallade leukotriener.

– Hittills har vi trott att det endast är speciella celler i immunförsvaret som kan bilda dessa potenta leukotriener, säger docent Cecilia Söderberg-Nauclér som lett den ena forskargruppen.

Upptäckten kan kanske också gälla andra inflammatoriska sjukdomar som reumatism, astma, tarmsjukdomar och troligen även cancer.

TT