”Placeboeffekten en del av behandlingen”

Men läkemedelsbolagen har överdrivit effekterna av de antidepressiva medicinerna

Foto: Colourbox
Enligt professor Martin Ingvar fungerar antidepressiva medel så som prozac – och placeboeffekten är en del av behandlingen.
HÄLSA

De nya antidepressiva medlen gör dig förvisso mindre deppig.

Men inte mindre deppig än om du bara fått placebo.

– Tron på att läkemedlet fungerar är en viktig del av läkemedelsbehandlingen, säger Martin Ingvar, professor i integrativ medicin på Karolinska Institutet.

– Alla behandlingar, även till exempel behandling av magsår och behandling med antibiotika, innehåller en placeboeffekt. Och vi har vetat länge att placeboeffekten är en stor del av behandlingen med den nya typen av antidepressiva läkemedel, säger Martin Ingvar.

Inte tidigare publicerade resultat

I en studie, som publiceras i PLoS Medicine, har man visat att prozac och liknande preparat inte hade mer effekt än verkningslösa sockerpiller, så kallade placebos. Det har man kommit fram till efter att tagit del av resultat också från studier som läkemedelsbolagen valt att inte publicera.

– Det är lättare att få en studie som visar att ett ämne har effekt än att det inte har det. Det har resulterat i en överpublicering av positiva resultat, säger Martin Ingvar.

Tidigare har läkemedelsbolagen kunnat välja att inte publicera studier som till exempel visar att ett preparat har låg effekt. Men nu måste bolagen redovisa resultaten även av de studier som inte publicerats.

”Bygger på förtroende”

Martin Ingvar har fortsatt förtroende för Prozac och de andra antidepressiva medlen.

– Vi har sett att efter att de nya antidepressiva medlen, SSRIs, introducerades så har självmordsfrekvensen sjunkit och många människor upplever en förbättring. Och det är resultat av en kombination av placeboeffekt och verkan från läkemedlet.

– Som läkare får man överväga de positiva effekterna av en behandling mot de negativa. Och eftersom biverkningarna från SSRI är så milda, är det ofta bättre att behandla än att låta patienten gå igenom det lidande en depression innebär.

Om nu placebo fungerar så bra, skulle en läkare kunna skriva ut placebo till patienter och säga att det är medicin, och på så sätt få effekten av läkemedlet utan att få biverkningarna?

– Nej, inte med den etik vi har idag. Placeboeffekten bygger på ett förtroende, och om patienten inte är säker på att medicinen fungerar sjunker förtroendet. Vi har hela tiden våra sociala sanningsdetektorer på, och skulle känna om vår läkare ljög för oss. Det är därför studier där man undersöker effekten av läkemedel är så kallat dubbelblinda – varken läkaren eller patienten ska veta om pillret som testas är effektfullt eller en placebo.

FAKTA

ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL

Användningen av antidepressiva läkemedel började öka kraftigt omkring år 1993. Anledningen var att en ny typ av läkemedel, så kallade SSRI, introducerats. SSRI står för selektiva serotoninåterupptagshämmare och fungerar genom att påverka halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Antidepressiva läkemedel används inte bara vid depression, utan är godkända för en rad andra tillstånd, exempelvis paniksyndrom, tvångssyndrom och social fobi.

8 procent av befolkningen behandlas

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar och är störst till äldre personer och kvinnor, samt till grupper med lägre utbildning – grupper som är mest drabbade av psykisk ohälsa.

I genomsnitt behandlas 8 procent av befolkningen med antidepressiva läkemedel.

Bland äldre personer är andelen som behandlas betydligt större – av dem som är över 75 år behandlas cirka 20 procent.

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och yngre tonåringar har minskat de senaste två åren. Förskrivningen omfattar idag cirka 0,25 procent av barnen i 10–14-årsåldern och 1,2 procent av ungdomar mellan 15 och 18 år.

Källa: socialstyrelsen

Antidepressiva mediciner – ett vanligt läkemedel

Antidepressiva läkemedel hamnar på åttonde plats på listan över de mest förskrivna receptbelagda läkemedlen. Listan gäller för år 2007.

1. Antibakteriella betalaktamer, penicilliner

2. Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (smärtlindrande)

3. Beta-receptorblockerande medel (bl.a. mot högt blodtryck)

4. Antikoagulantia (minskar risk för blodpropp)

5. Övriga analgetika och antipyretika (smärtlindrande)

6. Sömnmedel och lugnande medel

7. Antidepressiva medel

8. Medel vid magsår och gastroesofageal reflux

9. Opioider (mot smärta)

Under år 2007 hämtade 720695 personer minst en gång ut ett antidepressivt läkemedel på apotek.

Källa: Socialstyrelsen