Laga tänderna nu – eller till hösten?

Så vet du om du vinner på tandvårdreformen

HÄLSA

En ny tandvårdsreform är på gång - och för många kan det löna sig att vänta med att gå till tandläkaren till efter den 1 juli.

Men undersökningen ska du göra nu.

Den 1 juli genomförs en ny tandvårdsreform - som ska kosta sex miljarder om året, jämfört med det nuvarande systemets tre. Många borde alltså få betydligt lägre tandläkarräkningar.

Stort ingrepp – vänta

Vem tjänar då på att vänta? Det är oklart, eftersom detaljerna i den nya reformen inte blir klara förrän tidigast i slutet av april.

Behöver du betala minst 4000-5000 kronor hos tandläkaren tjänar du troligtvis på att vänta till efter 1 juli.

Om du inte är över 64 och ska göra ett större ingrepp, tex en tandprotes, vill säga - då kan det vara läge att begära en förhandsprövning. Har du bara ansökt före 1 juli kan du sedan välja det system som blir billigast för dig. Har du redan ett beslut gäller det i ett år från det att det fattades, och under den tiden kan du alltså få utnyttja de gamla reglerna.

Tjäna en hacka – undersök nu

För den som vill tjäna en hacka kan det vara bra att redan nu gå till tandläkaren och göra en undersökning.

Vet du vad du har för tandvårdsbehov och vad behandlingen skulle kosta kan du lättare räkna ut vad som blir bäst för dig när detaljerna i den nya reformen blir klara i slutet av april. Då kan du stå i startgroparna för ett snabbt tandläkarbesök om det visar sig att du tjänar på det.

Om du inte har akuta problem förstås - då ska de givetvis åtgärdas med en gång.

FAKTA

Nya regler den 1 juli

Den 1 juli 2008 införs en ny tandvårdsförsäkring, som ska ersätta den som gäller idag. Riksdagen ska rösta om förslaget i april, och sedan ska regeringen besluta om detaljerna i en förordning. Tidigast i slutet av april vet vi alltså alla detaljer, t ex vilka referenspriser som ska gälla och vilka åtgärder som omfattas. Huvuddragen i förslaget är:

* Alla får en check. En tandvårdscheck införs för alla som fyllt 20. Den ger avdrag på priset hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Beloppet föreslås bli 150 kr/år till de som är 30-74 år, och 300 kr/år för de som är under 30 år eller över 74 år. Man ska kunna ”samla” upp till två års checker och använda dem på samma gång.

* Högkostnadsskydd för alla. Patienten betalar allt själv upp till 3000 kronor. För kostnader mellan 3000 kr och 15000 kr betalar man 50 procent själv. För kostnader över 15 000 kronor betalar man bara 15 procent själv. ”Kostnaderna” är inte patientens faktiska kostnader, utan fastslagna referenspriser, som ska finnas för alla upptänkliga åtgärder. Det kommer alltså att bli lättare att se om ens tandläkare ligger högt eller lågt i pris, genom att jämföra med referenspriserna.

* Högkostnadsskyddet för äldre slopas – personer över 65 får samma subventioner som alla andra.

* Barn och ungdomar under 20 år får i det nya förslaget fri tandvård, precis som i dag.

Maria Wångersjö

ARTIKELN HANDLAR OM