Alla flickor ska få vaccin mot cancer

HÄLSA

Alla flickor i årskurs fem och sex ska börja vaccineras mot livmoderhalscancer.

Det tycker socialstyrelsen, som nu har beslutat att vaccin ska ingå i det allmäna barnvaccinprogrammet.

Men när programmet kan komma igång är oklart.

Alla flickor i Sverige ska erbjudas gratis vaccin för att förhindra livmoderhalscancer. I ena vågskålen ligger hundra sparade liv om året – i den andra ligger mycket tunga kostnader för samhället och en rad medicinska frågetecken.

Socialstyrelsen föreslår att alla flickor i årskurserna fem och sex erbjuds HPV-vaccin. Beslutet omfattar cirka 50000 flickor varje år och kan börja gälla tidigast efter sommaren. Elever som nu går i årskurs fyra skulle i så fall bli den första årskullen att omfattas. Äldre flickor, 13–17 år, kan vaccineras på föräldrarnas initiativ till rabatterat pris.

Generaldirektör Kjell Asplund är nöjd.

– Det var ett mycket lätt beslut att ta när väl alla fakta fanns på bordet, säger han.

Hundra liv per år

De nya vaccinerna mot humant papillomvirus (HPV), Gardasil och Cervarix, har visat sig vara mycket lovande vapen i kampen mot livmoderhalscancer.

– Man kan förmodligen prata om cirka hundra liv som kan sparas per år, säger Anders Tegnell, chef för myndighetens smittskyddsenhet.

Men till skillnad från de vacciner som i dag ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, vacciner som alla landsting måste erbjuda, kommer det att ta många år innan effekterna av HPV-vaccineringen märks. Dessutom är de nya preparaten mycket dyra. Kring 3000 kronor per flicka blir notan i rena läkemedelskostnader om inte landstingen lyckas pressa priset rejält i upphandlingar. Det kan jämföras med de drygt 1000 kronor som de åtta barnvaccinerna kostar totalt i dag.

Utöver detta vill Socialstyrelsen att landstingen ska hålla i ett särskilt uppföljningsprogram, så att effekterna kan övervakas. Bland annat vet ingen i dag hur människans immunförsvar reagerar på den samlade cocktailen av vacciner som barnen kommer att erbjudas. Ingen vet heller om vaccinerna kan driva på en utveckling mot nya virustyper eller om de kan ge biverkningar på sikt.

Kräver statlig hjälp

Ett av de tyngsta frågetecknen gäller kvinnors följsamhet till dagens övervakningsprogram, där regelbundna gynekologiska kontroller avslöjar många fall av cellförändringar i tidiga, behandlingsbara stadier varje år.

– Det programmet får man inte skada, betonar Anders Tegnell, som varnar för att vaccinerade kvinnor kan invaggas i en falsk trygghet. HPV-vaccinerna ger nämligen inte något heltäckande cancerskydd.

Den samlade samhällsnotan för vacciner och övervakning beräknas till cirka 400 miljoner kronor årligen. Hur summan ska fördelas mellan kommuner, landsting och stat blir föremål för förhandlingar framöver.

– Vaccinet som sådant tycker vi är bra. Men vi behöver absolut hjälp av staten för att finansiera det hela, säger Bo Claesson vid Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Samma brasklapp lägger organisationen in beträffande vaccin mot pneumokocker, som Socialstyrelsen också vill ska ingå i barnvaccinationsprogrammet. Det väntas kosta cirka 200 miljoner kronor varje år, och alla remissinstanser har överlag varit positiva till införandet.

FAKTA

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer uppkommer på grund av en infektion med humant papillomvirus (HPV) som smittar sexuellt. Det finns mer än 100 olika HPV-typer varav 18 förmodligen innebär hög risk för cancerutveckling. Själva infektionen ger oftast inga symtom men cellerna kan påverkas så att de efter lång tid, ofta mer än 20 år, bildar en tumör. Cellförändringarna upptäcks i gynekologiska tester.

Vaccinerna Gardasil och Cervarix är riktade mot två av virustyperna, HPV 16 och HPV 18. Det är egentligen inte korrekt att kalla dem vacciner mot cancer.

Livmoderhalscancer drabbar årligen cirka 450 kvinnor i Sverige och cirka 150 dör i sjukdomen varje år.

Källa: SBU (TT)

Sara Rörbecker/TT

ARTIKELN HANDLAR OM