Hälsomyten

Är det sant att...

HÄLSA

... nya influencavaccinet ger förlamning?

NJA Faktum är att inga sådana kliniska prövningar har gjorts på det nya vaccinet, utan påståendet bygger på gamla rapporter. Alltså kan det vara sant likväl som falskt.

De spontana biverkningarna har dessutom varit extremt sällsynta: färre än 1 patient på 10 000 har drabbats (fullt jämförbart med risken att ta exempelvis en Treo).

Till saken hör också att en eventuell förlamning är kort­varig och försvinner efter några veckor. Du behöver alltså inte oroa dig för att hamna i rullstol resten av livet.