Vårdpersonal kan få del av vinsten

Om vårdcentralen går med vinst kan personalen få en extra peng

HÄLSA

Slaget om vårdpersonalen i Västra Götaland har börjat.

Snart kan anställda inom Primärvården i Göteborg få del av vinsten om deras vårdcentral går plus.

Den 1 oktober blir det fritt vårdval för de boende i Västra Götaland. Och dragkampen om vårdpersonalen har hårdnat. 65 nya vårdcentraler öppnar. Men antalet läkare förblir detsamma. Privata vårdaktörer lockar sjuksköterskor och läkare från den offentliga vården med höga löner, längre semester och bättre försäkringar.

20 av 140 fastanställda specialistläkare har redan lämnat Primärvården Göteborg, skriver Dagens medicin.

”Bör kunna belönas”

För att motivera personalen som stannar öppnar Primärvårdens personalchef Thomas Johannesson för att alla anställda ska belönas med del av vinsten om vårdcentralen klarar sitt uppdrag och går plus ekonomiskt:

– Om vårdcentralen uppfyller alla krav på medicinsk säkerhet och kvalitet, kunderna är nöjda och den dessutom går med vinst så tycker vi att personalen bör kunna belönas med en extra peng för mödan, säger Thomas Johannesson.

Det rör sig inte om en bonus, poängterar Johannesson, utan en resultatdelning.

Anette Ternstedt (v), ledamot i regionens hälso- och sjukvårdsutskott, tycker att det hela låter som ett solklart bonussystem:

– Och jag anser att skattepengar som pumpats in i vårdsystemet ska stanna där, inte betalas ut som någon typ av aktieutdelning. Belöningen till personalen borde vara i form av återinvesteringar i deras arbetsplats.