Hård kritik mot Karolinska

HÄLSA

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har stora problem med överbeläggning, svårt sjuka patienter har placerats provisoriskt bakom skärmar i redan fulla sjukhussalar. Sjukhuset får nu hård kritik från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen, som identifierat problemet genom oanmälda inspektioner.

Foto: PETER WIXTRÖM
Karolinska Universitetssjukhuset får hård kritik från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.

Nu återstår för vårdgivaren Stockholms läns landsting att åtgärda bristerna innan den 15 november, annars riskerar de ett vite på en halv miljon kronor.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm är hård i sin kritik mot överbeläggningarna:

"Överbeläggningar verkar ha accepteras som ett normaltillstånd. Vi har i vår granskning sett att de innebär en fara för patienternas säkerhet. Med föreläggandet vill vi markera att patientsäkerheten under inga omständigheter får äventyras på det sätt som skett här", säger han i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen kräver nu att bristerna i bemanning, på lokaler och utrustning åtgärdas. Arbetsmiljöverkets villkor är att patientsäkerheten ska skyddas genom att vårdpersonal gör en skriftlig riskbedömning vid varje fall av platsbrist. Dessutom ställs krav på att sjukhussängarna är rätt placerade.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM