Experter: Ojämn kamp mot klockan

HÄLSA

Vaccin eller inte? Det är frågan på allas läppar. Konspirationsteoretikerna har gjort sitt bästa för att så frön av misstro mot såväl myndigheter som vaccinföretag.

Men experterna står på sig: Självklart ska du vaccinera dig!

På smittskyddsinstitutet råder ingen tvekan om vad man tycker.

De följer de olika influensornas väg runt jordklotet vecka för vecka. År efter år. Varje förändring av virusstammen registreras och följs upp tillsammans med uppgifter om antalet smittade och döda. Allt för att se avvikelser i tid och hinna ta fram ett effektivt vaccin då det når våra breddgrader.

Eftersom flera stammar härjar samtidigt består ett vanligt influensavaccin av de tre stammar man tror kommer att slå hårdast. Det handlar om kvalificerade gissningar som i de allra flesta fall är rätt. Vaccinet mot den nya influensan består endast av en stam, A (H1N1), som ligger bakom majoriteten av de utbrott vi hittills sett.

1 Är ni säkra på att det nya vaccinet ger ett bra skydd?

– Ja, influensavaccin ger normalt ett 70–80 procentigt skydd. Det här bör ge ännu bättre skydd. Även om den nya stammen skulle förändras ger vaccinet ett grundskydd som är bättre än inget alls. Full garanti går förstås inte att ge. Det finns alltid personer som blir smittade trots att de blivit vaccinerade.

2 Kan viruset mutera till en mer aggressiv variant när som helst?

– Än så länge har vi inte sett någon förändring, men alla influensavirus förändras kontinuerligt. Hur stor förändring eller vilka nya egenskaper viruset i så fall får är omöjligt att veta.

3 Hur skiljer sig den nya influensan från tidigare virusstammar?

– Att ingen råkat ut för den tidigare och därför inte har något naturligt skydd mot den. Det gör att väldigt många fler kommer att bli sjuka. Och till skillnad från den vanliga säsongsinfluensan drabbar den främst personer i åldern 10–50 år. Var fjärde som blivit allvarligt sjuk har varit unga tidigare helt friska personer.

4 Ni brukar alltid säga att det är onödigt med vaccin om man i övrigt är en frisk person. Varför ska vi vaccineras i år?

– Just för att vi inte vet vilka av de här unga friska som riskerar att dö. Massvaccinering är enda sättet att skydda dem, men det förutsätter att 80–90 procent av befolkningen tar vaccinet. När så många riskerar att insjukna samtidigt måste man även tänka på samhällsaspekter som: Vem ska tömma soporna? Hålla affärerna öppna? Sköta reningsverk, elektricitet och så vidare om fyra av tio i arbetsför ålder ligger hemma i två veckor.

5 Men får man inte ett bättre och mer långvarigt skydd om man låter sig bli smittad?

– Jo, vill man vara egoistisk och chansa på att höra till dem som klarar av influensan, så är det så. Samtidigt riskerar du livet på gravida, astmatiker och andra kroniskt sjuka.

6 De som redan haft nya influensan, ska de ändå vaccinera sig?

–?Nej, inte om de säkert vet att de varit smittade. Är man osäker är det ingen fara att ta vaccinet.

7 Fungerar det inte lika bra med antivirusmedel som Tamiflu?

– Nja, de ger ett förebyggande skydd och lindrar symptomen om influensan precis brutit ut, men kapslarna måste tas varje dag och finns inte i tillräcklig mängd för att räcka till alla. Världshälsoorganisationen, WHO, ändrade nyligen sina riktlinjer och uppmanar nu läkare att endast ge det till barn under fem år, svårt sjuka och människor i riskgrupperna.

8 I Schweiz finns forskare som hävdar att vaccinering är helt onödigt och att influensahotet är över. Kan det vara så?

– Nej, för varje vecka som går anmäls allt fler smittade. Detta trots att det inte längre är obligatoriskt att anmäla alla fall. WHO räknar med att en tredjedel av världens befolkning blir smittad.

9 När får vårdcentralerna vaccinet?

– I slutet av månaden.

10 Är det inte för sent att ta vaccinet då? De flesta har väl redan utsatts för smitta?

– Visst är det en kamp mot klockan. Smittspridningen har ju redan börjat men vi hoppas hinna skydda så många som möjligt innan kulmen är nådd. Dessutom kommer influensan sannolikt tillbaka.

11 Hur vet man om man drabbats av den Nya influensan eller en vanlig influensa?

– Det går inte att säga utan att ta virusprov och spelar egentligen inte så stor roll. Du ska stanna hemma oavsett vilket virus du har.

12 Ska man själv ta kontakt med vårdcentralen eller kommer alla att få en kallelse när vaccinet kommit?

–?Det ser olika ut i olika landsting om man ska ordna drop-in eller boka tid. I Gävleborg funderar man på att erbjuda vaccinationer i köpcentrum och vid större idrottsevenemang. I Jämtland har folktandvården erbjudit sig hjälpa till och i Sörmland tänker man upprätta tillfälliga vaccinationscentraler i gymnastiksalar. Håll utkik efter tidningsannonser och information från just ditt landsting.

13 Gäller det även riskgrupperna? Socialstyrelsen rekommenderar ju att de ska få förtur eftersom de löper störst risk att råka illa ut.

– Ja, alla ska få information om vad som gäller i just deras landsting. Vi räknar med att kunna vaccinera majoriteten av alla i riskgrupperna de två första veckorna efter att vaccinet levererats. Tre veckor senare får de en andra dos.

14 Behöver de ta sitt vanliga säsongsvaccin också ?

–?Ja, ett par fall av den säsongsbundna influensan har redan rapporterats. Vi hoppas kunna ge det influensavaccinet samtidigt med det nya, men alla säkerhetskontroller är ännu inte klara.

15 Varför låter man inte skolbarnen och deras familjer få förtur? En färsk studie visar att man får bättre effekt om man börjar där smittan sprids snabbast.

–?När vi inte har obegränsad mängd vaccin utan får det i små portioner under en längre tid känns det oetiskt att låta de som riskerar svårast följder vänta.

16 Vad är det för svåra följder den nya influensan kan ge?

– Framför allt lunginflammation med utslagna lungor som följd. I värsta fall leder det till döden. De allra flesta får dock bara feber, hosta och känner sig dåliga någon vecka.

17 Hur märker jag om influensan är på väg att bli farlig?

–?Du får svårt att andas, blod i avföringen, ont i bröstet, hög feber i mer än tre dagar eller mår väldigt, väldigt dåligt.

18 Bör någon avstå från att vaccinera sig?

–?Äggallergiker.

19 Först avråddes gravida och små barn från att vaccinera sig. Nu får de förtur. Hur kommer det sig?

– Då var inte vaccinets biverkningar för dessa grupper utredda. Nu ser vi att riskerna med att få influensan är så mycket större än risken för eventuella biverkningar. Hela 80 procent av dem som avlider i den nya influensan tillhör riskgrupperna.

20 Får barnet i magen också skydd om mamman vaccinerar sig när hon är gravid?

–Ja, till viss del.

21 Många varnar för biverkningar av vaccinet. Hur farligt är det?

–?Inte farligare än andra influensavacciner. Vad vi vet.

22 Hur kan man veta det när det inte är testat och godkänt än?

– Det är testat. Innan vi visste exakt vilken stam som skulle ingå testades en prototyp av vaccinet på 5?000 personer och slutversionen testas nu under hösten av ytterligare 9?000 personer i 16 olika studier. De första resultaten är precis klara.

23 Vilka är biverkningarna hittills?

– Drygt en av tio får övergående huvudvärk, illamående, feber eller muskelvärk och en röd svullnad på armen där sprutan sätts. Några har även fått diarré. Ett fåtal, knappt en handfull, har drabbats av värre biverkningar som kramp och nervsmärta.

24 Inga förlamningar?

– Nej, inte ett enda fall.

25 Så risken för att dö eller skadas av vaccinet är inte större än influensans följder?

– Absolut inte. Även om det handlar om en förhållandevis snäll influensa vet vi att några drabbas hårt. Vi har redan sett över 1799 dödsfall av den nya influensan. Då man vaccinerade 40 miljoner mot svininfluensa i USA 1976 dog 30 personer på grund av vaccinet. Det handlade om en väldigt ovanlig biverkan som man sett inträffa vid vaccinering. Dagens kvalitetskontroll av vacciner är dock betydligt bättre vilket minskat risken ytterligare.

26 Är det ändå inte bäst att vänta på att vaccinet blir godkänt innan man börjar mass-vaccinera folk?

– Jo, självklart. Att vaccinet distribueras innan den europeiska läkemedelsmyndigheten, Emea, gjort sin säkerhetsbedömning beror på att vi vill vara redo om läget blir akut. Av samma skäl har svenska myndigheter tillåtelse att använda pandemivaccinet innan det formella godkännandet är tecknat. I dag är det dock inte aktuellt. Hur situationen är när vaccinet kommer får vi se. Det handlar hela tiden om att väga risker mot varandra.

27 Hur lång tid tar det innan vaccinet skyddar mig?

– Du får ett halvbra skydd redan en vecka efter första dosen och full effekt efter dos två. Vi räknar med att effekten sitter i längre än de nio månader som gäller för de vanliga influensavaccinerna.

28 Många är ändå rädda. Kan man bli tvingad att vaccinera sig?

– Nej, aldrig!

Källor: Smittskyddsinstitutet, WHO, läkemedelsverket, Dagens Medicin.

FAKTA

Så smittar svininfluensan

Precis som vid all influensa och förkylning överförs viruset i form av mikroskopiska droppar när någon hostar eller nyser.

Andas du in virusdroppar eller får dem på fingrarna och sedan petar näsan eller gnuggar dig i ögonen får viruset kontakt med slemhinnorna och kan föröka sig. Ju mer virus du utsätts för desto större är risken att du blir sjuk.

Har du vaccinerat dig eller haft en snarlik influensa så finns det antikroppar som hjälper immunförsvaret att bekämpa viruset. Annars tar viruset snabbt över.

Tillhör du någon av riskgrupperna kan du behöva behandling. Ring sjukvårdsupplysningen eller din husläkare innan du går till vårdcentralen.

Sjukdomens förlopp

4 tim: Viruset har fått fäste, men du känner inte av det.

Dag 1-3: Inkubationstiden är en till tre dagar. Under den tiden känner du dig som vanligt.

Dag 3: Sjukdomen slår till. Vanligast är att du får frossa och snabbt stigande feber. Det värker i hela kroppen och du kan även få torrhosta. Nu känner du dig riktigt sjuk.

Dag 4: Febern är fortfarande hög. Du känner dig trött och har dålig aptit. Det positiva är att kroppsvärmen och uteblivet energiintag bromsar virusets framfart.

Dag 5-6: Nu känner du att det vänt och kan ta dig ur sängen. En del har fortfarande lite feber men aptiten återvänder och du orkar slötitta på teve.

Dag 6-7: Febern försvinner och du känner dig frisk även om tröttheten fortfarande hänger kvar. Det kan den göra i flera veckor. Trots att du skulle kunna jobba rekommenderar läkarna att du stannar hemma ytterligare några dagar. För omgivningens skull.

Smittad?

De vanligaste symp­tomen på svin-influensan:

? Hosta

? Hög feber

? Trötthet

? Huvudvärk

? Halsont

? Snuva

? Muskelvärk

? Diarré

Så kurerar du dig

? Sov

? Stanna hemma minst 5-7 dagar

? Drick mycket

? Ta febernedsättande

Blir du ännu sämre – kontakta sjukvårdsupplysningen

Influensans väg över Europa

Hamburg 29 april

En 22-årig kvinna hålls isolerad på Universitätsklinikum Eppendorf. Det är är ett av tre bekräftade fall av svininfluensa i Tyskland. Ännu finns det bara ett tiotal bekräftade fall i hela Europa. Foto: KRISTER HANSSON

Hvidovre 1 maj

Svininfluensan når Danmark. Aftonbladets Krister Hansson och Per-Ola Ohlsson utanför Hvidovre Hospital. Den smittade kvinnan kontaktade själv sjukhuset den 29 april efter en New York-resa. Foto: KRISTER HANSSON

Tel Aviv juli

En 21-årig svensk kvinna vårdas för svininfluensa på Ichilovsjukhuset i Tel Aviv. Fallet är speciellt eftersom kvinnan blev allvarligt sjuk utan tidigare hälsoproblem. Foto: MATS GEZELIUS

Stockholm 3 maj

En kvinna i Stockholmsområdet har sannolikt blivit smittad av svininfluensa under en resa till USA. Maria Brytting, chefsbiolog vid Smittskyddslaboratoriet i Solna, analyserar influensaprover. Foto: PETER WIXTRÖM

Norrköping 20 juli

En 22-årig man från Norrköping var det första livshotande fallet i Sverige. Här anländer han till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Efter att ha vårdats en månad med konstgjord lunga har han nu repat sig något. Foto: LASSE ALLRARD

Gävle 25 augusti

En 30-årig svensk som insjuknat i svininfluensan fick flygas till Århus i Danmark för vård. Mannens lungor kollapsade och vårdplatserna i Sverige var fulla. Foto: PERNILLA WAHLMAN