Fler kvinnor vill byta kön

HÄLSA

Ett växande antal kvinnor i Danmark vill byta kön och bli män.

De senaste tre åren har 43 procent av ansökningarna om könsbyte kommit från kvinnor, skriver Politiken.dk.

För tio år sedan kom omkring en fjärdedel av ansökningarna från kvinnor, enligt Lars Thogersen på Danska Familiestyrelsen.

Även på Danska Rigshospitalets hemsida uppges att fler kvinnor vill bli män, samt att ökad information om möjligheten till könsbyte tros ha bidragit till att ansökningarna från kvinnor har ökat, skriver Politiken.dk.