Astma och allergi vanligare bland unga

HÄLSA

Astma och allergiska näsbesvär har blivit vanligare bland 16-åringar. Det visar en studie som gjorts i Västra Götaland.

Foto: colourbox
Astma och allergiska näsbesvär vanligare bland 16-åringar.

39 procent av de 16-åringar som svarat på enkäten uppgav att de hade näsbesvär. I en liknande studie som gjordes år 2000 var andelen 28 procent. Det är oklart vad som orsakat ökningen. Enligt forskarna krävs nya studier för att undersöka det.

Drygt 14 procent av 16-åringarna hade astma som konstaterats av läkare. År 2000 var motsvarande siffra knappt 12 procent. En orsak till ökningen kan vara att läkare blivit mer benägna att ge diagnosen astma för lindriga besvär i luftvägarna.

Studien gjordes 2008 av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. Enkäten skickades till alla ungdomar i länet som är födda 1992. Svarsfrekvensen var dock ganska låg. Av knappt 22 000 tillfrågade ungdomar svarade bara 54 procent.

TT