Bröstcancer vanligare bland gravida

HÄLSA

Förekomsten av bröstcancer hos gravida kvinnor har mer än fördubblats i Sverige sedan 1960-talet.

Själva graviditeten kan leda till att symtomen misstolkas.

Foto: Colourbox
Bröstcancer blir allt vanligare bland gravida.

År 1963 drabbades 16 av 100 000 kvinnor av bröstcancer under sin graviditet eller strax efter det att de blivit mödrar. I dag har andelen ökat till 37 per 100 000.

Förklaringen är enkel. Medelåldern bland förstföderskorna har ökat med hela fem år sedan 1970-talet, från 24 till 29 år.

– Den ökning vi ser är en avspegling av att många kvinnor väljer att skjuta upp sitt barnafödande, säger docent Mats Lambe vid Karolinska institutet, till Svenska Dagbladet. Tillsammans med Therese Andersson är han huvudansvarig för en studie som presenteras i tidskriften American College of Obstetricians and Gynecologists.

En graviditet i sig innebär inte någon ökad cancerrisk, tvärt om får kvinnor ett ökat skydd mot bröstcancer ju fler barn de får. Däremot kan deras prognos vara sämre, eventuellt på grund av att symtomen med knölar och dylikt tolkas som graviditetsrelaterade, skriver SvD.

TT