Hälsomyten

Är det sant att...

HÄLSA

... homeopati kan hjälpa mot influensa?

Foto: colourbox
Homeopati har ingen effekt.

NEJ Jag har sett en hel del rön nyligen om så kallat ”kolloidalt silver”, destillerat vatten som med sina ”laddade silverjoner” ska döda bakterier. Detta används inom homeopati, en metod som går ut på att extremt utspädda ämnen kan bota sjukdomar. Låt oss vara tydliga: Jag är inte emot alternativa behandlingar, om de fungerar i kliniska prövningar. (Då går de från att vara alternativa mediciner till mediciner.) Tyvärr finns det inget som talar för det när det gäller vare sig homeopati eller silverjoner. Samtliga studier har tvärtom förnekat effekt. Jag skulle personligen hellre ta en vaccinspruta.