Rökning gör bilen till en gaskammare

”Ger stöd för att införa förbud”

HÄLSA

Tro inte att det hjälper att veva ner rutan när du röker i bilen.

Nikotinhalten blir ändå så hög att bilen förvandlas till rena gaskammaren.

Det kanske är dags med ett förbud även mot bilrökning?

Foto: colourbox

Det konstaterar en grupp amerikanska forskare vid John Hopkins Bloomberg School of Public Health som mätt nikotinhaltenhos rökare som bilpendlar till jobbet varje dag. Självklart varierade halten beroende på hur många cigaretter som röktes och hur stor bilen var, men sammantaget var den ändå dubbelt så hög som vid rökning inomhus och 40-50 procent högre än vad som är brukligt i barer och restauranger där rökning är tillåten. Och det hjälper inte att veva ner rutorna, skriver forskarna i tidskriften Tobacco Control.

Förbud kan bli aktuellt

Med tanke på att Sverige och andra länder infört förbud mot rökning i offentliga miljöer där icke-rökare utsätts för den farliga röken kanske förbudet bör utökas till att omfatta även bilar resonerar nu Statens folkhälsoinstitut som tycker resultaten är intressanta.

– Studien ger stöd för att införa förbud mot rökning i bilar när andra passagerare, framför allt barn, är närvarande, säger utredaren Cecilia Birgersson på avdelningen för tobaksprevention till Dagens Medicin.

– Detta skulle vara ett viktigt led i arbetet med att skapa rökfria miljöer fullt ut, fortsätter hon och hoppas att frågan nu ska aktualiseras.

ARTIKELN HANDLAR OM