Sjukhus varierar i hjärtvård

HÄLSA

Vården av personer som drabbas av akut hjärtsjukdom har blivit bättre under de senaste åren, men fortfarande finns 29 sjukhus i landet som inte når upp till en acceptabel nivå.

Detta enligt en rapport från Hjärt-Lungfonden som presenteras senare under dagen.

– Kvalitetsindex för den akuta hjärtsjukvården visar på en stor generell förbättring jämfört med 2006. Det är mycket glädjande, säger Roger Höglund på Hjärt-Lungfonden till Sveriges Radios Vetenskapsradion.

Rapportens kvalitetsindex bygger på uppgifter från svenska hjärtvårdsregister samt i vilken grad som sjukhusen följer Socialstyrelsens riktlinjer. Enligt Vetenskapsradion fås den bästa hjärtvården i Katrineholm, Nyköping, Borås, Eskilstuna och Malmö.

Rangordningen ska tolkas med försiktighet, inte minst med tanke på att patienter i grunden kan se olika ut på olika orter, vilket påverkar chanserna till överlevnad efter exempelvis en infarkt.

Minskad dödlighet

Bilden av en allt bättre svensk hjärtvård stärks av årsrapporter från fyra hjärtregister. Dödligheten efter hjärtkirurgi har till exempel minskat kontinuerligt. 1992 dog mellan två och tre procent av de kranskärlsopererade inom en månad efter ingreppet. I dag är den siffran 1,1 procent.

Intensivvården efter infarkt blir också allt bättre, men skillnader ses över landet. Dödligheten inom 30 dagar efter infarkt är högst, över fem procent, i Västsverige och lägst, 3 procent, i Uppsala-Örebroregionen. Sjukhusen får poäng i registret Riks-hia utifrån hur bra de är på att exempelvis undersöka patienterna med kranskärlsröntgen eller ge dem läkemedel som sänker blodtryck och blodfetter.

– Det finns en tydlig koppling mellan antalet kvalitetspoäng och dödlighet. Ju högre kvalitetspoäng desto lägre mortalitet, säger Ulf Stenestrand, registerhållare för Riks-hia, till Dagens Medicin.

Bäst vård i Södermanland

Enligt Riks-hia finns de bästa sjukhusen i Södermanland medan bottenplaceringarna intas av sjukhusen i Sollefteå, Kalix, Falun, Uddevalla och Mölndal. Hur sjukhusen väljer att registrera sina patienter – som hjärtpatient eller någonting annat – har stor betydelse för resultatet.

– Det (dåliga resultatet) beror på att vi registrerar inte bara hia-vårdade (hjärtintensivvårdade) patienter utan också patienter som fått hjärtinfarkt som komplikation till andra allvarliga sjukdomar, säger Daniel Hagström, hjärtläkare vid Sollefteå sjukhus, till Dagens Medicin.

– Man ger ju inte blodförtunnande behandling till strokepatienter och man skickar inte svårt cancersjuka patienter till kranskärlsoperation, säger han.

Sjukhuset kommer nu att ändra sitt sätt att registrera, uppger tidningen.

Fakta: De tio bästa sjukhusen

Sjukhus/Indexpoäng

Katrineholm 8

Nyköping 8

Borås 7,5

Eskilstuna 7,5

Malmö 7,5

Västervik 7,5

Kristianstad 7

Oskarshamn 7

S:t Göran HIA 7

Trelleborg 7

Swedehearts kvalitetsindex baseras på hur sjukhusen följer nio åtgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård.

Ett högt indexpoäng är kopplat till högre överlevnad 30 dagar efter en hjärtinfarkt. Acceptabel lägstanivå anses vara 4,5 av 9 möjliga poäng.

Källa: Hjärtrapporten 2009 (TT)

Fakta: De tio sämsta sjukhusen

Sjukhus/ort / Indexpoäng

Sollefteå 0,5

Kalix 2

Uddevalla 2,5

Mölndal 2,5

Falun 2,5

Östersund 3

Örnsköldsvik 3

Ängelholm 3

Ystad 3

Visby 3

Swedehearts kvalitetsindex baseras på hur sjukhusen följer nio åtgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård.

Ett högt indexpoäng är kopplat till högre överlevnad 30 dagar efter en hjärtinfarkt. Acceptabel lägstanivå anses vara 4,5 av 9 möjliga poäng.

Källa: Hjärtrapporten 2009 (TT)

TT