Stor brist på nya antibiotika

Faran med multiresistenta bakterier större än befarat

HÄLSA

Faran med multiresistenta bakterier är till och med större än befarat.

Mest alarmerande är bristen på nya läkemedel.

Det framgår av den första kartläggningen av utvecklingen i hela EU-området. Rapporten presenteras på torsdagen vid ett stort EU-möte om multiresistenta bakterier (MRSA) i Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Förekomsten av MRSA, eller sjukhussjuka, har undersökts i samtliga 27 EU-länder samt Norge och Island under perioden 2002–2007.

– Situationen är värre än vi trodde, säger professorn och infektionsläkaren Otto Cars till SvD.

Resistensproblem finns i samtliga länder och 25 000 personer i EU beräknas dö varje år av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. I flera EU-länder hotas mer än var fjärde person av allvarliga infektioner.

Kartläggningen visar också att den mest spridda stafylokockbakterie som orsakar MRSA sakta minskar. I stället ökar förekomsten av den resistenta tarmbakterien ESBL oroväckande. Tre barn på neonatalavdelningen i Västerås dog exempelvis nyligen av denna bakterie.

Utredningen har också gått igenom två kommersiella databaser för att se vilka läkemedel som håller på att utvecklas för att möta hotet. Totalt hittades 90 antibiotika som testades i olika stadier. Det kan jämföras med de cirka 860 preparat som är under utveckling bara mot cancer.

Av dess 90 innebar endast 27 någon form av förbättring mot befintliga preparat och endast 15 en verklig förnyelse. Mot de resistenta tarmbakterierna hittades bara två preparat.

ARTIKELN HANDLAR OM