Föräldrars inställning påverkar ungas rökvanor

HÄLSA

Barn påverkas starkt av sina föräldrars inställning till rökning. Enligt en undersökning rökte närmare 80 procent av de barn som av sina föräldrar tilläts röka.

Foto: Colourbox

En undersökning om drogvanor som gjorts bland skånska ungdomar visar att föräldrar kan påverka sina barn att inte röka, enligt Sveriges Radio P4 Malmö.

Bland annat undersöktes hur barn med rökande föräldrar påverkas när barnen själva tillåts röka.

78 procent av niondeklassarna med föräldrar som tillät rökning rökte själva. Bland barn vars föräldrar sade nej rökte endast 28 procent.

Totalt deltog 22 kommuner och två gymnasieförbund i undersökningen.