Salva bäst mot svinkoppor

Nya rekommendationer från Läkemedelsverket

HÄLSA

Strunta i antibiotikan vid svinkoppor.

Nu finns en salva som är lika effektiv och bör användas i första hand skriver Läkemedelsverket i sina nya rekommendationer.

När tvål och vatten inte längre räcker som behandling av impetigo, så kallade svinkoppor, skriver de flesta läkare i dag ut Heracillin. Lite onödigt vid en så lindrig infektion anser Läkemedelsverket och vill få fler att använda den nya salvan Altargo som ska ge lika god hjälp.

– Heracillin vill vi använda vid svårare infektioner, säger distriktläkaren Christer Norman en av dem som ingått i Läkemedelsverkets expertgrupp till Dagens Medicin.

Förhoppningen är att förskrivningen av Heracillin till små barn nu sjunker med 10-20 procent.

Antibiotika används i onödan

De nya råden är ett led i försöken att minska användningen av antibiotika vilket i sin tur ska minska risken för resistensutveckling.

Även svårläkta bensår bör behandlas annorlunda enligt riktlinjerna. Ofta sätts antibiotika in i onödan menar expertgruppen och påpekar att ett sår inte behöver vara infekterat bara för att det är rött, varigt och gör ont.

Och skulle det bli infekterat ska man i första hand lägga om såret oftare, ta bort död vävnad och rengöra med ljummet vatten. Endast om det inte ger resultat på två-tre veckor ska sårodling tas för att se om antibiotika behövs. Men då rekommenderas å andra sidan en högre dos.