Bakterier skyddar inte barn mot allergi

Kritik mot gammal teori.

HÄLSA

Hypotesen att små barn tidigt bör exponeras för bakterier för att skydda dem mot allergier längre fram i livet är felaktig, enligt ny forskning.

Foto: colourbox
Exponering för bakterier skyddar inte barn mot allergier, enligt ny forskning.

Den några decennier gamla hypotesen säger att tidig exponering för bakterier stärker immunförsvaret mot allergier. Studier har också visat att barn som utsätts för smitta från syskon eller på förskola löper mindre risk att drabbas av allergier.

Men en ny studie gjord av holländska forskare vid Erasmus University i Rotterdam, som publicerats av den medicinska föreningen American Thoracic Society ifrågasätter nu hypotesen.

Studien visar att även om barn fick fler förkylningar och utsattes för andra infektioner på dagis var risken lika stor som för andra barn att de utvecklade astma eller annan allergi vid åtta års ålder, skriver BBC News.

Gör mer skada än nytta

Risken att utsättas för återkommanade infektioner i bröstet var fyra gånger så stor bland barn som gick på förskola och hade äldre syskon. Risken att drabbas av pipande andning i unga år fördubblades för dessa barn. Forskarna kunde inte heller se några tydliga tecken på att barnen senare i livet skyddades mot allergier. De menar därför att infektionerna gör mer skada än nytta.

– Att tidigt placera barn på förskola bör inte rekommenderas i syfte att förebygga astma och allergier. Tvärt emot verkar det som att luftvägsskjukdomar oftare förekommer i en lägre ålder då det är mer problematiskt att drabbas av dem än när barnen är äldre, säger Dr Johan de Jongste, en av författarna bakom studien, enligt BBC News.