Motion minskar risk för tidig födsel

Foto: colourbox
HÄLSA

Ju mer en gravid kvinna motionerar, desto mindre är risken för att barnet ska födas för tidigt.

Barnets födelsevikt påverkas däremot inte alls av mammans motionsvanor.

Barnmorskan Hanne Kristine Hegaard presenterar resultaten i en kommande avhandling vid Lunds universitet.

– Det här är en central problemställning i en gravid kvinnas liv. Alla vill göra det som är bäst för barnet, säger hon till TT.

Andelen kvinnor som föder för tidigt har de senaste två decennierna ökat i både Europa och USA, trots bättre läkemedel och trots en ökad kunskap om olika riskfaktorer. Ett alltför stillasittande liv under graviditeten kan vara en av förklaringarna.

En fjärdedel sportade

Hanne Kristine Hegaard har tittat närmare på 5 700 friska gravida kvinnors motionsvanor i Århus i Danmark under åren 1989–1991. Mer än 40 procent var helt stillasittande på fritiden när de började närma sig mitten av graviditeten. Bara en fjärdedel sade att de höll på med någon form av sport och bara var tionde gravid sportade mer än tre timmar i veckan.

Sambandet var tydligt: De kvinnor som motionerade måttligt eller intensivt födde i långt mindre utsträckning barn före vecka 37 än de kvinnor som var fysiskt inaktiva.

Sambandet var tydligt även när hänsyn togs till faktorer som rökning, utbildningsnivå och body mass index (BMI).

Lika stora barn

– Förklaringen skulle kunna vara att de som är fysiskt aktiva helt enkelt är friskare. Vi vet ju till exempel att de som inte rör på sig löper ökad risk att få typ-2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, säger Hanne Kristine Hegaard.

Hon understryker att studien inte säger någonting om hur mycket motion som är att rekommendera.

– Det går inte att säga utifrån en sådan här studie. Vi har bara tittat på statistiska samband.

Hanne Kristine Hegaard och hennes forskarkollegor tittade också på barnens födelsevikt. Tidigare har några mindre studier pekat på att kvinnor som motionerar mycket under graviditeten skulle föda mindre barn, men några sådana samband gick inte att se hos de danska kvinnorna. Stillasittande och superaktiva födde i genomsnitt lika stora barn.

FAKTA

En halvtimme om dagen

Minst en halvtimme i rörelse om dagen, är grundtipset till gravida.Några av fördelarna: Orken blir större och sömnen bättre. Risken för illamående, förstoppning, ryggbesvär och svullnader i kroppen minskar. Muskler, hjärta och lungor stärks.

Var försiktig vid stretchning – graviditetshormoner gör leder och ledband mer elastiska. Av samma anledning bör ryckiga och snabba rörelser undvikas.

Undvik hopp och tunga vikter.

Var försiktig med att träna magmusklerna. De förändras under graviditeten.

Var noga med att lyssna på kroppen när du tränar.

Att träna avslappning är också viktigt.

Fakta: Vårdguiden, Stockholms läns landsting (TT)

TT