Nytt fall av multiresistent bakterie

HÄLSA

Ett nytt fall av den multiresistenta bakterien ESBL-Klebsiella har upptäckts på barn- och ungdomskliniken på Centrallasarettet i Västerås.

Avdelningen stoppar nu intaget av spädbarn som behöver vård.

Smittan upptäcktes vid en rutinkontroll på samma avdelning som drabbades av ett utbrott av bakterien i augusti. Sedan i somras har alla barn och all personal på sjukhuset testats. Ingen ny smitta har hittats förrän nu.

– Det drabbade barnet kom från förlossningen förra veckan. Så någonstans inom sjukhuset har barnet fått den här bakterien. Vi smittspårar nu för att ta reda på vem som bär på bakterien, säger Måna Wallensteen, chefläkare.

Det smittade barnet mår bra, men hålls isolerat på sjukhuset. All personal och alla föräldrar på sjukhuset ska nu testas för att utesluta att de bär på bakterien.

Det kommer inte att bli aktuellt att kalla tillbaka personer som redan lämnat sjukhuset med sina barn.

– Vi trodde att vi hade läget under kontroll. Alla odlingar som har tagits tidigare har varit negativa. Grundproblemet nu är att smittan ändå har kunnat spridas till det här barnet, säger Måna Wallensteen.

Vid utbrottet i augusti dog tre spädbarn.