Stryk skadar barnens intelligens

Foto: colourbox
HÄLSA

Den mentala utvecklingen kan hämmas hos barn som blir slagna, är slutsatsen i två nya studier. En jämförelse mellan 32 olika länder visar att intelligenskvoten är lägre i länder där barnaga är vanligare.

Forskarna har intervjuat över 17 000 studenter om deras erfarenhet av aga. Resultaten jämfördes med nationell statistik över intelligenskvoten i respektive land. Resultaten visar på en stark koppling mellan studenternas rapporter om barnmisshandel och de allmänna IQ-nivåerna i länderna, skriver Svenska Dagbladet.

Forskarna, ledda av en av världens ledande experter på våld mot barn, Murray Strauss vid universitetet i New Hampshire i USA, har också jämfört 1 500 barn i nio olika amerikanska delstater. Där framkom att ju oftare barnen fick stryk, desto långsammare utvecklades deras mentala förmågor.

En förklaring anses vara att upprepat våld i familjen kan leda till posttraumatisk stress som riskerar att hämma intelligensutvecklingen.

Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga 1979. Sedan dess har ytterligare 23 länder följt efter.

TT