Bakterieutbrott på KS får kritik

HÄLSA

Karolinska universitetssjukhuset får kritik av Socialstyrelsen efter två utbrott av resistenta tarmbakterier av typen VRE.

Över 250 patienter smittades och ett 70-tal fick symtom.

Sjukhuset anmälde flera fall av smittspridning hösten 2007 och våren 2008 enligt lex Maria, främst vid sjukhuset i Huddinge, men också vid det i Solna. Socialstyrelsen är nu klar med sin granskning och finner att sjukhuset brast i hanteringen av provsvar från patienter som senare visade sig vara smittbärare.

I minst två fall märkte inte laboratoriet provsvarsremisserna med den särskilda varningstext som ska finnas på smittor som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Det gjorde att läkarna missade att vidta särskilda skyddsåtgärder, som att ge patienten eget rum och egen toalett.

Oacceptabelt

– Det är inte acceptabelt och här kräver vi att vårdgivaren vidtar åtgärder, säger Ann Fagerlind, utredare vid myndighetens regionala tillsynsenhet i Stockholm.

Dessutom fanns brister i hygienrutinerna vid de kliniker där VRE spreds.

Karolinska har sedan länge skärpt rutinerna, uppger presschef Klas Östman.

– Vi har vidtagit en rad åtgärder. Antalet VRE-fall sjönk med 70 procent mellan augusti 2008 och augusti 2009, och den senaste månaden har vi bara haft två fall, säger Klas Östman.

FAKTA

Tål viktigt läkemedel

VRE är tarmbakterier (enterokocker) som har utvecklat tålighet mot vankomycin, ett läkemedel som är mycket viktigt inom främst intensivvården. Ofta märker bäraren ingenting, men om bakterien tar sig in i kroppen, exempelvis via sår eller kateter, kan den orsaka besvärliga och svårbehandlade infektioner.

Spridningen av VRE på svenska sjukhus har ökat kraftigt de senaste åren. I fjol rapporterades 618 fall, vilket kan jämföras med 20 fall år 2000, då smittan klassades som allmänfarlig.

Källa: Smittskyddsinstitutet (TT)

TT