Svårt hjärnskadade kan fortfarande skapa minnen

HÄLSA

Svårt hjärnskadade patienter, utan förmåga att kommunicera, kan fortfarande lära sig saker och skapa nya minnen, visar ny forskning.

Nu kan ett nytt test göra det enklare att avgöra om man ska fortsätta en hjärnskadad patients livsuppehållande åtgärder eller inte, skriver Daily mail.

Foto: jupiter

I studien, som genomfördes vid Cambridge-universitetet, ”lärde” forskarna hjärnskadade patienter utan kommunikationsförmåga – och som tycktes sakna medvetande – att associera ett ljud med luft som blåstes i deras ögon.

Efter en tids övning började patienterna att blinka när de hörde ljudsignalen, men innan luftpuffen kom.

Avgör om det finns hopp

Samma inlärningsförmåga som hos de hjärnskadade patienterna kunde inte ses hos patienter som sövts genom narkos.

Resultatet av studien visar att en del svårt hjärnskadade patienter alltså fortfarande kan skapa minnen och lära sig nya saker – och därmed kan vara mottagliga för rehabilitering.

Det nya ljud- och lufttestet kan användas för att avgöra om man ska avsluta livsuppehållande åtgärder eller om det finns hopp om förbättring hos den skadade.

– Om en patient visar inlärningsförmåga är det sannolikt att den i viss mån kommer att återhämta sig, säger doktor Tristan Bekinschtein som ledde studien, till Daily mail.