Hälsomyten

Är det sant...

HÄLSA

... att allt för rena hem kan orsaka allergi?

JA Teorin har stöd i många studier, bland annat en från Karelen. Hälften av del­tagarna i undersökningen var finska, den andra hälften ryssar. Det visade sig att de finska medborgarna betydligt oftare led av allergier, medan ryssarna nästan helt klarade sig undan sådana besvär – trots liknande genetiska förutsätt­ningar. Det som skilde grupperna åt var städningen. Finländarna dammsög ofta, medan ryssarna föredrog att sopa ut dammet. Tesen är att immunförsvaret förvirras av en alltför ren ­miljö under småbarnstiden, och därför attackerar pollen och andra ämnen som inte normalt skadar kroppen.

ARTIKELN HANDLAR OM