Överviktiga pekas ut som miljöbovar

HÄLSA

London. Forskare har kommit fram till att överviktiga personer får i sig 18 procent mer kalorier än normalviktiga per dag. Dessutom förbrukar de mer bränsle eftersom de oftare använder tar bilen i stället för att gå.

Det i sin tur förstör inte bara miljön utan höjer också matpriserna eftersom olja används inom transport och agrikultur, rapporterar BBC.

Världshälsoorganisationen beräknar att andelen överviktiga kommer att fördubblas till 700 miljoner i världen före 2015.