Kraftig ökning av cancerfall väntas

HÄLSA

Inom 20 år väntas antalet personer som lever med cancer fördubblas.

Det visar en prognos som Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen tagit fram.

Ökningen av cancerfall beror i första hand på att vi lever längre och att befolkningen blir större.

På fredagen överlämnades utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden till socialminister Göran Hägglund (KD).

Trots att Sverige har jämförelsevis goda behandlingsresultat för flera cancersjukdomar var prognosen dyster.

Större krav på vården

Fram till 2030 väntas antalet cancerfall dubbleras vilket ställer högre krav på sjukvården. Då kommer 300 000 personer att leva med cancer.

– De flesta av oss kommer framöver att drabbas själva eller ha en anhörig som får cancer. En långsiktig strategi behövs för att försöka bromsa utvecklingen och se till att vi får vård på lika villkor, säger utredaren Kerstin Wigzell, till Svenska Dagbladet.

Långsiktig strategi

Bland kvinnor ser det ut som om den största ökningen kommer att ske av lung- och hudcancer. För män är det främst prostatacancer som kommer att öka.

För att möta den framtida ökningen föreslår utredningen en långsiktig strategi med flera övergripande mål. Organisationen inom cancervården måste förbättras och det nationella samarbetet kommer bli än mer nödvändigt.

I utredningen konstateras även att särskilda insatser behöver göras för att minska skillnader i vården för olika befolkningsgrupper.

FAKTA

Fem övergripande mål enligt strategin:

Minska risken för insjukande i cancer.

Förbättra kvaliten i omhändertagandet av cancerpatienter.

Förlänga överlevnadstiden efter ett cancerbesked och förbättra livskvalitén.

Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter cancerdiagnos.

Minska skillnader i befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.