Ständigt trött? Då kan du vara sjuk

Kasper, 39, lider av det mystiska syndromet ME

Foto: MATS ENDERMARK
”RENA TORTYREN” Kasper Ezelius från Örebro har fått diagnosen me – en obotlig sjukdom som innebär att du är kroniskt trött.
HÄLSA

Är du ständigt trött med värkande kropp – hur mycket du än sover?

Du kan vara drabbad av en mystisk sjukdom som läkarna inte kan förklara.

Men med rätt diagnos finns hjälp att få.

Foto: MARIA WÅNGERSJÖ
Carl-Gerhard Gottfries är professor i psykiatri och grundare av Gottfrieskliniken.

De allra flesta som är ständigt trötta har en ”vanlig” sjukdom.

Det kan vara en infektion, en hormonrubbning, diabetes, ms eller, i värsta fall, cancer.

Men för en del hittas aldrig någon orsak, trots att de är förlamande trötta.

Då kan det handla om benign myalgisk encefalit (ME) eller kroniskt trötthetssyndrom – sjukdomar som få tillfrisknar från, och som det inte finns någon bot mot.

28 år av trötthet

En av dem som fått diagnosen me är Kasper Ezelius, 39, från Örebro. Han har lidit av svår trötthet sedan han var elva år – men för några år sedan förvärrades hans tillstånd svårt.

I dag har han ibland svårt att klara det stressiga vardagslivet.

– Me kan vara rena tortyren. Men under tiden jag levde som andra hann med jag med mycket – bland ­annat två Vasalopp. Den vetskapen plus min flickvän och mina vänner gör att jag ändå kan känna mig lycklig, säger han.

Läkarna uppskattar att cirka 20?000 svenskar l­ider av den mystiska sjuk­domen.

–?Vissa dagar är de helt sängbundna. Ibland kan de vara sängbundna en vecka, berättar Carl-Gerhard Gottfries, professor i psykiatri och grundare av Gottfrieskliniken, den enda klinik i Sverige som specialiserar sig på me och kroniskt trötthetssyndrom.

Orsaken är okänd

Orsaken bakom sjukdomarna är okänd. Många insjuknar efter en belastning av något slag – en period av kraftig stress, en maginfektion, en graviditet eller en operation.

Det vanligaste är att bli sjuk efter en virusinfektion – och då kallas sjukdomen me.

Är det mer oklart hur sjukdomen började används diagnosen kroniskt trötthetssyndrom.

Kan ni bota dem?

–?Det märkliga är att den bästa hjälp vi kan ge patient­erna är att ge dem korrekt information. Det är ofta livslångt och funktions­störande, säger Carl-Gerhard Gottfries.

Kognitiv terapi kan höja livskvaliteten för patienter som fått rätt diagnos. Med hjälp av en terapeut får man stöd i pusslet att hantera de situationer i livet som försvåras av sjukdomen.

FAKTA

ME/Kroniskt trötthetssyndrom

Vad är det: Sjukdom med okänd orsak. Det främsta symtomet är trötthet. Diagnosen definierades 1988, men fanns även innan dess - på 1700-talet kallades det ”lilla febern” och på 1800-talet neurasteni. Börjar ofta i samband med en infektion eller annan påfrestning. Är det uppenbart att det började i samband med en infektion kallas det ME, annars kallas det kroniskt trötthetssyndrom.

Symtom: Trötthet som är så svår att den påverkar livskvaliteten. Tröttheten ska ha varat i mer än sex månader. Patienten ska vara utredd av läkare, som uteslutit att tröttheten beror på en annan sjukdom. Dessutom krävs minst 4 av följande symtom:

• tydligt försämrat minne eller tydligt ökade koncentrationssvårigheter

• återkommande halsont

• ömma lymfkörtlar på halsen eller i armhålorna

• muskelvärk

• ledvärk i flera leder

• huvudvärk av en ny typ eller av ny intensitet

• vaknar utan att känna sig utsövd

• efter ansträngning sjukdomskänsla som varar mer än 24 timmar

Behandling: Information kan hjälpa patienten att acceptera och förstå sjukdomen. Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa patienten att hantera situationen. Har man andra besvär, exempelvis sömnrubbningar eller depression, kan de lindras. Däremot finns ingen behandling mot själva sjukdomen, och de flesta blir aldrig friska.

Pär Karlsson, Maria Wångersjö