Nikotinplåster och tabletter effektivast

HÄLSA

Om man vill fimpa för gott är det bäst att ladda upp med både nikotinplåster- och tabletter.

En amerikansk studie som jämfört olika rökavvänjningsmetoder visar nämligen att det är just en kombination av dessa som ger det mest effektiva stödet i kampen mot cigaretterna, skriver Dagens medicin.

I studien ingick 1504 vuxna som hade rökt minst tio cigaretter om dagen de senaste sex månaderna. För att undersöka vilka rökavvänjningsstrategier som fungerar bäst lottades deltagarna att testa en av fem olika; endast nikotintabletter, endast nikotinplåster, nikotintabletter i kombination med nikotinplåster, nikotintabletter i kombination med Zyban, eller placebo. Alla deltagare fick dessutom sex individuella rådgivningssamtal.

Hur mycket deltagarna i studien rökte mättes vid tre tillfällen – efter en vecka, efter åtta veckor och efter sex månader.

Alla sätt är bra...

Det visade sig att alla rökavvänjningsstrategier fungerade i viss mån, då de som lyckats sämst med att ge upp cigaretterna var de deltagare som lottats till placebo.

Men, när forskarna tog hänsyn till vissa bakgrundsfaktorer kunde de se att bara kombinationen nikotintabletter- och plåster hade lett till någon betydande minskning av deltagarnas rökande sex månader efter studiens start.

Resultaten av studien presenteras i tidskriften Archives of general psychiatry, skriver Dagens medicin.