Rökning under graviditeten ger bråkiga barn

HÄLSA

Det finns många anledningar att inte röka under graviditeten. Nu har forskare hittat en ny: rökning under graviditeten kan ge dig bråkigare barn.

Foto: colourbox

De mammor som röker under graviditeten löper mycket större risk att få barn med olika typer av beteendeproblem, enligt engelska och amerikanska forskare.

I undersökningen har man följt 14 000 mammor och deras barn sedan år 2000. Mammorna delades in i två grupper: vanliga rökare och storrökare. Hos de som rökte mindre har man kunnat se beteendeproblem hos nästan hälften av barnen. Hos storrökarna hade 80 procent av barnen någon typ av beteendeproblem. Förklaringen tros vara de skador på hjärnan som rökning kan ge upphov till hos de ofödda barnen.

Bland pojkarna är koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet vanligare då mamman rökt under graviditeten. Flickorna har i större utsträckning blivit olydiga hos de som rökt mer, rapporterar BBC.