Sjukgymnaster en smittorisk

HÄLSA

Sjukhuspersonal som glömmer tvätta händerna utgör alltid en smittorisk. Men särskilt stor bli risken om sjukgymnasterna skulle börja slarva med hygienen, visar en ny studie.

De värsta smittspridarna i sjukhusets personalstyrka är sjukgymnasterna och röntgenläkarna, visar en ny fransk studie. I undersökningen har man tittat på vilka i sjukhuspersonalen som har kontakt med flest patienter.

Sjuksköterskorna tillhör enligt studien en grupp som för det mesta har tät kontakt med en liten grupp patienter. Slarv med handtvättningen inom den gruppen leder till en ökad smittorisk med mellan 2 och 7 procent.

I den värsta gruppen, där sjukgymnasterna ingår, leder hygienslarv till en ökning av smittorisken med 238 procent. Om en enda sjukgymnast glömmer tvätta händerna gör det lika stor skillnad för smittorisken som om en fjärdedel av den övriga sjukhuspersonalen skulle göra det, skriver Dagens Medicin i sin nätupplaga.

Kerstin Mannerquist, hygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet, tror att sjukgymnasternas arbetssätt är en del av förklaringen.

– De går ju mycket mellan olika patienter, men de har samma föreskrifter som alla andra i sjukhuspersonalen. Men sjukgymnasterna är väldigt nära hela tiden, de tar ofta tag i patienterna, säger hon.

Någon liknande undersökning har inte gjorts i Sverige, enligt Kerstin Mannerquist, men sjukgymnasterna är redan en grupp som Smittskyddsinstitutet arbetar mycket med och kring.

– Det är en intressant grupp och vi vänder oss ofta till dem med information. De är utsatta eftersom de kan hinna med väldigt många patienter på en dag.