Ekologiskt inte giftfritt?

Kan man lita på man slipper bekämpningsmedel i maten om man köper Krav-märkt?

HÄLSA

I ett av de gröna teerna som Testfakta testade hittades insektsbekämpningsmedlet azinfos-metyl.

Teet, som kommer från Kung Markatta, är Krav-märkt. Den som dricker det ska alltså kunna vara säker på att det inte använts några kemiska bekämpningsmedel eller något konstgödsel i produktionen.

Men kan man lita på att man inte får i sig giftiga kemikalier när man köper Krav-märkta produkter?

– De som producerar enligt Kravs regler använder inga kemiska bekämpningsmedel. Det kan konsumenten lita på. Men det kan alltid finnas kemikalierester i marken om den har använts till konventionell odling tidigare, säger Kristin Cooper som är pressansvarig på Krav.

Vad händer om ni, som nu, upptäcker att en produkt med Krav-certifikat innehåller giftiga ämnen?

– Om någon producent missköter sig eller om det har skett misstag så reagerar vi, producenten själv och om så behövs även Livsmedelsverket och vi agerar så skyndsamt vi kan. Bolagen som certifierar Krav-producenter kan också dra tillbaka certifikatet. Det är det som har hänt med Kung Markattas gröna te nu, i väntan på ytterligare provresultat.

”Det är inte farligt”

På Kung Markatta tror man att de otillåtna bekämpningsmedlet har drivit in över odlingen från andra, icke ekologiska, odlingar i närheten.

– Det finns ingen misstanke om fusk utan Skal, Kravs motsvarighet i Holland, gör bedömningen att det handlar om indirekt besprutning, säger Peter Enberg som är vice vd på Kung Markatta.

I väntan på resultaten av företagets egna tester har all försäljning av teet stoppats.

– Men det är inte farligt att dricka en kopp av teet, det är så pass låga nivåer det handlar om. Det här är i stället en fråga om trovärdighet, ekologiska produkter ska inte innehålla bekämpningsmedel.