Värktabletter ökar risk för astma

HÄLSA

Om du använder smärtstillande medel som Alvedon är risken större att du får astma.

Användare av paracetamol löper 63 procent större risk att få astma, visar en metaanalys.

Forskning har tidigare tytt på att användning av smärtstillande medel med paracetamol, som Alvedon och Panodil, kan öka risken för att drabbas av astma. Nu har en omfattande metaanalys, finansierad av Vancouver Coastal Health Research Institute, bekräftat det.

Risken för att utveckla astma är 63 procent högre bland användare av paracetamol över huvud taget. Och bland barn som ätit smärtstillande med paracetamol under sitt första levnadsår är risken 47 procent större än hos andra barn, skriver Dagens Medicin i sin nätupplaga.

– Det är intressant eftersom det förra året kom en uppmärksammad studie och en del tidigare rapporter har pekat på en koppling, säger Göran Wennergren, professor i pediatrik och allergolog vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, till Dagens Medicin.

Fotnot: I en metaanalys går man systematiskt igenom den forskning som tidigare gjorts på området.