Lång väntan på magsäcksoperation

HÄLSA

Patienter med kraftig övervikt tvingas vänta ett år på magsäcksoperation.

Nya siffror visar att så många som 20 av 28 sjukhus som utför operationen inte lever upp till vårdgarantin.

Falu lasarett är det enda sjukhuset i Sverige som kan utföra magsäcksoperation inom 5-8 veckor.

Övriga 27 sjukhus i Sverige som utför operationen har väntetider på upp till ett år, enligt Ekot.

Idag står 1 100 personer i kö för en magsäcksoperation, och av dessa har 42 procent väntat längre än vårdgarantins tre månader, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting.

Magsäcksoperationer är ett av områdena där det är svårast att leva upp till vårdgarantin. En orsak till de långa köerna tros vara att det visat sig de senaste åren att magsäcksoperationer är en bra behandlingsmetod för att hjälpa överviktiga patienter.

– I vissa landsting är man inte riktigt i fatt vad gäller kapacitet och kompetens, säger Berlith Persson som arbetar med vårdgarantifrågor på Sveriges kommuner och landsting till Ekot.

Petra Weiss