Cannabis extra skadligt för unga

HÄLSA

Cannabis medför större skadeverkningar än vad många tidigare insett, enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut.

– Ny forskning visar att även ett mycket måttligt bruk kan orsaka stora skador, säger enhetschef Nils Stenström på Folkhälsoinstitutet.

Cannabisbruket bland unga har under många år minskat.

– Tyvärr finns tecken från de senaste undersökningarna på att den goda trenden kan ha brutits. Ett ökat användande av cannabis har rapporterats både bland elever i årskurs nio och elever i årskurs två på gymnasiet, säger Stenström.

Folkhälsoinstitutet har gjort en sammanställning av internationell cannabisforskning som visar att det inte handlar om någon harmlös drog.

– Cannabis kan bland annat utlösa psykiska sjukdomar som finns latenta, och drogen kan i sig orsaka allvarliga psykiska sjukdomar, säger Nils Stenström.

Flera nya studier visar även på att tonåringar som bara använder cannabis någon gång då och då kan råka illa ut.

– Den unga hjärnan som är under utveckling är särskilt sårbar. Det visar sig att cannabis kan orsaka skador som bland annat försämrar minnesförmågan och inlärningsförmågan, säger Nils Stenström.

FAKTA

Cannabis ökar bland unga män

Det är få svenskar som missbrukar cannabis jämfört med i många andra europeiska länder.

Fler män än kvinnor använder cannabis och de flesta är mellan 16 och 29 år.

Bruket av cannabis har varit relativt stabilt i många år med en viss minskning, men bland unga män ser användningen ut att öka något enligt den nationella folkhälsoenkäten. Elva procent av männen i åldersgruppen 16–29 år har i år angett att de använt cannabis någon gång det senaste året. Tidigare år har nivån varierat mellan åtta och nio procent.

Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och cannabisolja. I Sverige är hasch vanligast. (TT)

Källa: Folkhälsoinstitutet.

TT