Medicin mot bulimi på gång

1 av 2 | Foto: colourbox
HÄLSA

Snart kan man komma att ta medicin mot bulimi. Preparatet skulle kunna minska begäret efter onyttig mat.

– Fantastiskt om det lyckas, säger Per Södersten, forskare på Karolinska Institutet.

Suget efter skräpmat kan liknas vid suget en narkotikaberoende har efter knark. Med hjälp av den tesen kan en medicin mot bulimi komma att framställas.

En internationell forskargrupp har tittat på hetsätandets effekt på det så kallade CRF-systemet i hjärnan som är kopplat till kroppens eget belöningssystem. Forskarna simulerade ett hetsätande hos möss genom att ge dem massor av god och chokladrik mat under ett par dagar för att sedan ersätta maten med smaklösare mat i mindre mängder.

Samband med narkotikaberoende

Effekten på CRF-systemet var klart märkbar. Forskarna ser ett samband mellan narkotikaberoende och hetsätande.

– Hittills har inga mediciner fungerat mot ätstörningar. Men jag tycker definitivt att det är värt att de försöker och vill absolut uppmuntra dem, säger Per Södersten, forskare i neuroendokrinologi vid Karolinska Institutet.

Man håller redan idag på att utveckla mediciner som behandlar just CRF-systemet, för att motverka depression och alkohol- och narkotikaberoende. Men nu ser man en möjlighet att utveckla liknande mediciner som kan dämpa matberoende.

Per Södersten är dock tveksam till hur stor verkan medicinen kommer att ha.

– Det kan bli svårt att behandla CRF-systemet eftersom det inte finns någon biologisk orsak till bulimi och sjukdomen inte bara beror på CFR-systemet. Men det vore jättebra om de lyckades hitta en medicin, säger han.